Nyheter

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2003

Publicerat: 2004-12-29

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2004

Publicerat: 2004-12-28

EU-medlemskapets effekter på den åländska ekonomin i ett internationellt perspektiv

Publicerat: 2004-12-22

Konsumentprisindex november 2004

Publicerat: 2004-12-14

Inresande till Åland november 2004

Publicerat: 2004-12-10

Arbetslöshetssituationen november 2004

Publicerat: 2004-12-07

Future Challenges to Small Municipalities - the Case of Iceland, Faroe Islands and Åland Islands

Publicerat: 2004-11-25

Inkvarteringsstatistik för stugor augusti-september 2004

Publicerat: 2004-11-24

Kommunernas skattesatser 2005

Publicerat: 2004-11-24

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2004

Publicerat: 2004-11-23

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2004

Publicerat: 2004-11-19

Fiskerinäringens betydelse för samhällsekonomin på Åland

Publicerat: 2004-11-17

Konsumentprisindex oktober 2004

Publicerat: 2004-11-15

Grundskolan hösten 2004

Publicerat: 2004-11-15

Inresande till Åland oktober 2004

Publicerat: 2004-11-11

Välmeriterade forskare knyts till ÅSUBs verksamhet

Publicerat: 2004-11-09

Statistik över gästhamnarna 2004

Publicerat: 2004-11-09

Konjunkturläget hösten 2004

Publicerat: 2004-11-05

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2004

Publicerat: 2004-11-03

Arbetslöshetssituationen oktober 2004

Publicerat: 2004-11-02

Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2004

Publicerat: 2004-10-19

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2004

Publicerat: 2004-10-19

Konsumentprisindex september 2004

Publicerat: 2004-10-14

Inresande till Åland september 2004

Publicerat: 2004-10-11

Arbetslöshetssituationen september 2004

Publicerat: 2004-10-06

På jakt efter tillväxt

Publicerat: 2004-10-04

Nyutkommen nordisk regionalstatistik

Publicerat: 2004-09-22

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2004

Publicerat: 2004-09-20

Konsumentprisindex augusti 2004

Publicerat: 2004-09-15

Hyresstatistik 2004

Publicerat: 2004-09-10

Statistisk årsbok för Åland 2004

Publicerat: 2004-09-09

Inresande till Åland augusti 2004

Publicerat: 2004-09-08

Arbetslöshetssituationen augusti 2004

Publicerat: 2004-09-03

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2004

Publicerat: 2004-08-27

Inkvarteringsstatistik för stugor juni-juli 2004

Publicerat: 2004-08-27

Inresande till Åland juli 2004

Publicerat: 2004-08-17

Konsumentprisindex juli 2004

Publicerat: 2004-08-17

Arbetslöshetssituationen juli 2004

Publicerat: 2004-08-06

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2004

Publicerat: 2004-08-04

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2004

Publicerat: 2004-07-29

Konsumentprisindex juni 2004

Publicerat: 2004-07-16

Inresande till Åland juni 2004

Publicerat: 2004-07-13

Arbetslöshetssituationen juni 2004

Publicerat: 2004-07-12

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2004

Publicerat: 2004-07-06

Kommunernas ekonomi 2002 och 2003

Publicerat: 2004-07-02

Valet till Europaparlamentet 13.6.2004

Publicerat: 2004-06-22

Konsumentprisindex maj 2004

Publicerat: 2004-06-15

Inresande till Åland maj 2004

Publicerat: 2004-06-14

Arbetslöshetssituationen maj 2004

Publicerat: 2004-06-08

Det åländska skatteundantagets samhällsekonomiska betydelse - idag och i framtiden

Publicerat: 2004-06-07

Pressmeddelande

Publicerat: 2004-06-03

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2004

Publicerat: 2004-05-26

Konsumentprisindex april 2004

Publicerat: 2004-05-19

Bokslutsstatistik för företag 1999-2002

Publicerat: 2004-05-14

Inresande till Åland april 2004

Publicerat: 2004-05-12

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2004

Publicerat: 2004-05-11

Rådgivningen vid Ålands Hushållningssällskap - en utvärdering

Publicerat: 2004-05-07

Arbetslöshetssituationen april 2004

Publicerat: 2004-05-06

Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2004

Publicerat: 2004-05-04

Inkvarteringsstatistik 2003

Publicerat: 2004-04-26

Varuhandelsstatistik 1999 - 2003

Publicerat: 2004-04-22

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2004

Publicerat: 2004-04-22

Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2003

Publicerat: 2004-04-16

Konsumentprisindex mars 2004

Publicerat: 2004-04-15

Arbetslöshetssituationen mars 2004

Publicerat: 2004-04-15

Inresande till Åland mars 2004

Publicerat: 2004-04-08

Konjunkturläget våren 2004

Publicerat: 2004-03-26

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2004

Publicerat: 2004-03-18

ÅSUBs publiceringsplan på nätet!

Publicerat: 2004-03-18

Konsumentprisindex februari 2004

Publicerat: 2004-03-15

Nationalräkenskapsdata 1997-2001

Publicerat: 2004-03-15

Arbetslöshetssituationen februari 2004

Publicerat: 2004-03-11

Inresande till Åland februari 2004

Publicerat: 2004-03-09

Åldersstrukturen på Åland 31.12.2000

Publicerat: 2004-03-09

Befolkningsrörelsen på Åland 1:a kvartalet 2001

Publicerat: 2004-03-09

Invånarantalet 31.12.2003

Publicerat: 2004-02-27

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2004

Publicerat: 2004-02-27

Konsumentprisindex januari 2004

Publicerat: 2004-02-14

Arbetslöshetssituationen januari 2004

Publicerat: 2004-02-13

Bokslutsstatistik 1999-2001

Publicerat: 2004-02-11

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Publicerat: 2004-02-11

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2003

Publicerat: 2004-02-09

Inresande till Åland januari 2004

Publicerat: 2004-02-09

Befolkningsrörelsen 2003

Publicerat: 2004-02-03

Valdeltagandet 2003

Publicerat: 2004-01-29

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Publicerat: 2004-01-21

Inresande till Åland 2003

Publicerat: 2004-01-21

Konsumentprisindex december 2003

Publicerat: 2004-01-16

Familjer och hushåll 31.12.2002

Publicerat: 2004-01-16

Lagtings- och kommunalvalet 19.10.2003

Publicerat: 2004-01-14

Arbetslöshetssituationen december 2003

Publicerat: 2004-01-14

Evenemangsundersökning 2003

Publicerat: 2004-01-09