Nyheter

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2005

Publicerat: 2005-12-20

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2005

Publicerat: 2005-12-19

Konsumentprisindex november 2005

Publicerat: 2005-12-14

Inresande till Åland november 2005

Publicerat: 2005-12-13

Arbetslöshetssituationen november 2005

Publicerat: 2005-12-08

Uppdrag från Norges Forskningsråd

Publicerat: 2005-12-01

ÅSUB-anställd Jouko Kinnunen disputerar

Publicerat: 2005-11-28

Kommunernas skattesatser 2006

Publicerat: 2005-11-28

Avfallsstatistik 2004

Publicerat: 2005-11-18

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2005

Publicerat: 2005-11-17

Befolkningen 2004

Publicerat: 2005-11-16

Bokslutsstatistik för företag 2001-2003

Publicerat: 2005-11-14

Konsumentprisindex oktober 2005

Publicerat: 2005-11-14

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2005

Publicerat: 2005-11-09

Inresande till Åland oktober 2005

Publicerat: 2005-11-08

Statistik över gästhamnarna 2005

Publicerat: 2005-11-07

Grundskolan hösten 2005

Publicerat: 2005-11-07

Arbetslöshetssituationen oktober 2005

Publicerat: 2005-11-03

Nordisk statistisk årsbok 2005

Publicerat: 2005-10-20

Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2005

Publicerat: 2005-10-18

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2005

Publicerat: 2005-10-18

Konsumentprisindex september 2005

Publicerat: 2005-10-14

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland 2000-2004

Publicerat: 2005-10-13

Inresande till Åland september 2005

Publicerat: 2005-10-10

Arbetslöshetssituationen september 2005

Publicerat: 2005-10-05

Hyresstatistik 2005

Publicerat: 2005-09-29

Konjunkturläget hösten 2005

Publicerat: 2005-09-22

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2005

Publicerat: 2005-09-20

Konsumentprisindex augusti 2005

Publicerat: 2005-09-14

Inresande till Åland augusti 2005

Publicerat: 2005-09-14

Arbetslöshetssituationen augusti 2005

Publicerat: 2005-09-07

Inresande till Åland juli 2005

Publicerat: 2005-08-22

Statistisk årsbok för Åland 2005

Publicerat: 2005-08-22

Konsumentprisindex juli 2005

Publicerat: 2005-08-15

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2005

Publicerat: 2005-08-15

Arbetslöshetssituationen juli 2005

Publicerat: 2005-08-04

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2005

Publicerat: 2005-08-03

Konsumentprisindex juni 2005

Publicerat: 2005-08-01

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2005

Publicerat: 2005-07-18

Inresande till Åland juni 2005

Publicerat: 2005-07-11

Arbetslöshetssituationen juni 2005

Publicerat: 2005-07-06

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2005

Publicerat: 2005-06-28

Kommunernas bokslut 2004

Publicerat: 2005-06-21

Maynard Karlsson vann ÅSUBs utlottning!

Publicerat: 2005-06-17

Konsumentprisindex maj 2005 (Rättelse)

Publicerat: 2005-06-15

Åland i siffror 2005

Publicerat: 2005-06-14

Inresande till Åland maj 2005

Publicerat: 2005-06-13

ÅSUB deltar i internationell forskning om det ekonomiska självstyret på Åland, Färöarna och Grönland

Publicerat: 2005-06-08

Arbetslöshetssituationen maj 2005

Publicerat: 2005-06-07

Uppföljning av landskapsandelarna och kommunernas ekonomi 1998-2003

Publicerat: 2005-06-02

Konsumentprisindex för Åland april 2005

Publicerat: 2005-05-16

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2005

Publicerat: 2005-05-13

Varuhandelsstatistik 2000-2004

Publicerat: 2005-05-11

Inresande till Åland april 2005

Publicerat: 2005-05-10

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2005

Publicerat: 2005-05-09

Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2005

Publicerat: 2005-05-04

Arbetslöshetssituationen april 2005

Publicerat: 2005-05-04

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2005

Publicerat: 2005-04-20

Konjunkturläget våren 2005

Publicerat: 2005-04-15

Konsumentprisindex mars 2005

Publicerat: 2005-04-15

Turiststatistik 2004

Publicerat: 2005-04-13

Inresande till Åland mars 2005

Publicerat: 2005-04-13

Arbetslöshetssituationen mars 2005

Publicerat: 2005-04-07

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2005

Publicerat: 2005-03-29

Konsumentprisindex februari 2005

Publicerat: 2005-03-14

Inresande till Åland februari 2005

Publicerat: 2005-03-11

Arbetslöshetssituationen februari 2005

Publicerat: 2005-03-07

Invånarantalet 31.12.2004

Publicerat: 2005-02-21

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2005

Publicerat: 2005-02-18

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2005

Publicerat: 2005-02-16

Konsumentprisindex januari 2005

Publicerat: 2005-02-14

Inresande till Åland januari 2005

Publicerat: 2005-02-11

Arbetslöshetssituationen januari 2005

Publicerat: 2005-02-07

Befolkningsrörelsen 2004

Publicerat: 2005-02-02

Sysselsatt arbetskraft 31.12.2002

Publicerat: 2005-02-02

Befolkningen 2003

Publicerat: 2005-01-20

Inkvarteringsstatistik för hotell 2004

Publicerat: 2005-01-20

Verksamhets- och publiceringsplan 2005

Publicerat: 2005-01-18

Inresande till Åland 2004

Publicerat: 2005-01-18

Konsumentprisindex december 2004

Publicerat: 2005-01-14

Familjer och hushåll 31.12.2003

Publicerat: 2005-01-13

Löner för offentligt anställda på Åland

Publicerat: 2005-01-10

Arbetslöshetssituationen december 2004

Publicerat: 2005-01-05