Nyheter

Konsumentprisindex november 2006

Publicerat: 2006-12-27

Sysselsatt arbetskraft 31.12.2004

Publicerat: 2006-12-22

Familjer och hushåll 31.12.2005

Publicerat: 2006-12-22

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2005

Publicerat: 2006-12-20

Förhandsbedömningar av Ålands EU-program 2007-2013. Regional konkurrenskraft och sysselsättning. Landsbygdens utveckling

Publicerat: 2006-12-15

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2006

Publicerat: 2006-12-14

Världsbanken och Norges Forskningsråd efterfrågar ÅSUBs forskarkompetens!

Publicerat: 2006-12-13

Inresande till Åland november 2006

Publicerat: 2006-12-11

Befolkningen 2005

Publicerat: 2006-12-05

Arbetslöshetssituationen november 2006

Publicerat: 2006-12-04

Kommunernas skattesatser 2007

Publicerat: 2006-11-30

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2006

Publicerat: 2006-11-21

Nordisk statistisk årsbok 2006

Publicerat: 2006-11-20

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2006

Publicerat: 2006-11-16

Hyresstatistik 2006

Publicerat: 2006-11-15

Ålänningarnas partisympatier. Hösten 2006

Publicerat: 2006-11-14

Inresande till Åland i oktober 2006

Publicerat: 2006-11-09

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2006

Publicerat: 2006-11-07

Arbetslöshetssituationen oktober 2006

Publicerat: 2006-11-03

Grundskolan hösten 2006

Publicerat: 2006-10-25

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2006

Publicerat: 2006-10-13

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2006

Publicerat: 2006-10-12

Inresande till Åland september 2006

Publicerat: 2006-10-06

Arbetslöshetssituationen september 2006

Publicerat: 2006-10-03

Konjunkturläget hösten 2006

Publicerat: 2006-10-03

Pristagaren i ÅSUBs stora partisympatiundersökning utsedd!

Publicerat: 2006-10-02

Ny hemsida - nya möjligheter

Publicerat: 2006-09-25

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2006

Publicerat: 2006-09-19

Inresande till Åland augusti 2006

Publicerat: 2006-09-13

Varuhandelsstatistik 2001-2005

Publicerat: 2006-09-08

Arbetslöshetssituationen augusti 2006

Publicerat: 2006-09-05

Prisbelönad och internationellt efterfrågad forskning vid ÅSUB

Publicerat: 2006-09-05

Kommunreform på Åland? En förstudie

Publicerat: 2006-08-30

Statistisk årsbok för Åland 2006

Publicerat: 2006-08-23

Inresande till Åland juli 2006

Publicerat: 2006-08-18

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2006

Publicerat: 2006-08-17

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2006

Publicerat: 2006-08-09

Arbetslöshetssituationen juli 2006

Publicerat: 2006-08-08

Bokslutsstatistik för företag 2002-2004

Publicerat: 2006-07-21

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2006

Publicerat: 2006-07-17

Inresande till Åland juni 2006

Publicerat: 2006-07-14

Arbetslöshetssituationen juni 2006

Publicerat: 2006-07-06

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2006

Publicerat: 2006-06-20

Kommunernas bokslut 2005

Publicerat: 2006-06-15

Inresande till Åland maj 2006

Publicerat: 2006-06-14

Det framtida elevunderlaget på Åland

Publicerat: 2006-06-13

Arbetslöshetssituationen maj 2006

Publicerat: 2006-06-05

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år 2005

Publicerat: 2006-05-23

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2006

Publicerat: 2006-05-22

Inresande till Åland april 2006

Publicerat: 2006-05-16

How to Make a Living in Insular Areas - Six Nordic Cases

Publicerat: 2006-05-15

Företagens kompetensbehov maj 2006

Publicerat: 2006-05-08

Arbetslöshetssituationen april 2006

Publicerat: 2006-05-03

Lärare 2005

Publicerat: 2006-04-21

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2006

Publicerat: 2006-04-20

Turiststatistik 2005

Publicerat: 2006-04-18

Konjunkturläget våren 2006

Publicerat: 2006-04-13

Arbetslöshetssituationen mars 2006

Publicerat: 2006-04-12

Verksamhetsberättelse 2005

Publicerat: 2006-04-11

Inresande till Åland mars 2006

Publicerat: 2006-04-11

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2006

Publicerat: 2006-03-15

Inresande till Åland februari 2006

Publicerat: 2006-03-13

Arbetslöshetssituationen februari 2006

Publicerat: 2006-03-09

Sysselsatt arbetskraft 31.12.2003

Publicerat: 2006-03-06

Det framtida behovet av utbildning på Åland

Publicerat: 2006-03-02

Invånarantalet 31.12.2005

Publicerat: 2006-02-21

Löner för offentligt anställda på Åland 2004

Publicerat: 2006-02-21

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2006

Publicerat: 2006-02-16

Företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare och Ålands Företagareförening - en utvärdering

Publicerat: 2006-02-13

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2006

Publicerat: 2006-02-10

Presidentvalet 15.1 och 29.1.2006

Publicerat: 2006-02-10

Inresande till Åland januari 2006

Publicerat: 2006-02-09

Arbetslöshetssituationen januari 2006

Publicerat: 2006-02-08

Familjer och hushåll 31.12.2004

Publicerat: 2006-02-08

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Publicerat: 2006-02-06

Verksamhetsplan 2006

Publicerat: 2006-02-02

Befolkningsrörelsen 2005

Publicerat: 2006-02-01

Verksamhetsprogram 2006 - 2008

Publicerat: 2006-01-31

Löner inom den privata sektorn 2004

Publicerat: 2006-01-31

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

Publicerat: 2006-01-25

Konsumentprisindex december 2005

Publicerat: 2006-01-16

Inresande till Åland 2005

Publicerat: 2006-01-10

Arbetslöshetssituationen december 2005

Publicerat: 2006-01-05

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2004

Publicerat: 2006-01-03

Sub-National Insular Jurisdictions (SNIJs) as Configurations of Jurisdictional Powers and Economic Capacity

Publicerat: 2006-01-02