Nyheter

Hyresstatistik 2007

Publicerat: 2007-12-28

Avfallsstatistik 2006

Publicerat: 2007-12-21

Julhälsning från ÅSUB

Publicerat: 2007-12-20

Inresande till Åland i november 2007

Publicerat: 2007-12-17

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2007

Publicerat: 2007-12-17

Konsumentprisindex november 2007

Publicerat: 2007-12-14

Arbetslöshetssituationen november 2007

Publicerat: 2007-12-05

Statistik över gästhamnarna 2007

Publicerat: 2007-12-05

Bokslutsstatistik 2003-2005

Publicerat: 2007-11-28

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2007

Publicerat: 2007-11-21

Befolkningen 2006

Publicerat: 2007-11-21

Kommunernas skattesatser 2008

Publicerat: 2007-11-20

Inresande till Åland i oktober 2007

Publicerat: 2007-11-19

Lottning avgjord

Publicerat: 2007-11-15

Konsumentprisindex oktober 2007

Publicerat: 2007-11-15

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2007

Publicerat: 2007-11-14

Varuhandelsstatistik 2002-2006

Publicerat: 2007-11-13

Problem med e-posten

Publicerat: 2007-11-08

Arbetslöshetssituationen oktober 2007

Publicerat: 2007-11-06

ÅSUB publicerar för första gången prisindexet för den kommunala basservicen!

Publicerat: 2007-10-29

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2007

Publicerat: 2007-10-29

ÅSUB flyttar!

Publicerat: 2007-10-26

Kandidaterna i kommunalvalet 2007

Publicerat: 2007-10-18

Nordisk statistisk årsbok 2007

Publicerat: 2007-10-18

ÅSUB undersöker företagandet på Åland

Publicerat: 2007-10-17

Grundskolan hösten 2007

Publicerat: 2007-10-17

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2007

Publicerat: 2007-10-16

Konsumentprisindex september 2007

Publicerat: 2007-10-16

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2007

Publicerat: 2007-10-15

Lagtingskandidaterna 2007

Publicerat: 2007-10-11

Inresande till Åland september 2007

Publicerat: 2007-10-11

Nordiska ministerrådet beställer samarbetsprogram från ÅSUB

Publicerat: 2007-10-08

Arbetslöshetssituationen september 2007

Publicerat: 2007-10-04

Fortfarande bugg i systemet

Publicerat: 2007-09-26

Färöarna - En studie av institutionellt handlingsutrymme, ekonomisk utveckling och ekonomisk-politiskt lärande

Publicerat: 2007-09-26

Bugg i systemet

Publicerat: 2007-09-24

Konjunkturläget hösten 2007

Publicerat: 2007-09-24

"Olika behandling i lika situation." Om diskriminering i det åländska samhället

Publicerat: 2007-09-20

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2007

Publicerat: 2007-09-18

Konsumentprisindex augusti 2007

Publicerat: 2007-09-14

Inresandet till Åland augusti 2007

Publicerat: 2007-09-10

Arbetslöshetssituationen augusti 2007

Publicerat: 2007-09-07

Statistisk årsbok för Åland 2007

Publicerat: 2007-09-04

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2007

Publicerat: 2007-09-03

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2007

Publicerat: 2007-08-20

Konsumentprisindex juli 2007

Publicerat: 2007-08-15

Inresande till Åland juli 2007

Publicerat: 2007-08-15

Arbetslöshetssituationen juli 2007

Publicerat: 2007-08-08

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2007

Publicerat: 2007-07-18

Inresande till Åland juni 2007

Publicerat: 2007-07-16

Konsumentprisindex juni 2007

Publicerat: 2007-07-13

Nationalräkenskapsdata 1997-2004

Publicerat: 2007-07-05

Arbetslöshetssituationen juni 2007

Publicerat: 2007-07-05

En uppföljning och uppdatering av det framtida elevunderlaget på Åland.

Publicerat: 2007-06-21

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2007

Publicerat: 2007-06-18

Konsumentprisindex maj 2007

Publicerat: 2007-06-14

Åland i siffror 2007

Publicerat: 2007-06-14

Kommunernas bokslut 2006

Publicerat: 2007-06-08

Inresande till Åland maj 2007

Publicerat: 2007-06-08

Arbetslöshetssituationen maj 2007

Publicerat: 2007-06-05

Befolkningsrörelsen 2006 - slutliga uppgifter

Publicerat: 2007-05-29

Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland

Publicerat: 2007-05-25

Konsumentprisindex april 2007

Publicerat: 2007-05-15

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2007

Publicerat: 2007-05-15

Inresande till Åland april 2007

Publicerat: 2007-05-11

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2007

Publicerat: 2007-05-09

Arbetslöshetssituationen april 2007

Publicerat: 2007-05-07

Prognos för flitpengens utveckling 2008-2010. En analys av olika faktorers inverkan på skattegottgörelsen

Publicerat: 2007-05-06

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn - våren 2007

Publicerat: 2007-05-04

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2007

Publicerat: 2007-04-18

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2006

Publicerat: 2007-04-18

Åldersstrukturen 31.12.2006

Publicerat: 2007-04-13

Inresande till Åland mars 2007

Publicerat: 2007-04-11

Det åländska sjöklustret

Publicerat: 2007-04-04

Arbetslöshetssituationen mars 2007

Publicerat: 2007-04-04

Riksdagsvalet 18.3.2007

Publicerat: 2007-03-23

Undersökning om upplevd diskriminering på Åland

Publicerat: 2007-03-21

Turiststatistik 2006

Publicerat: 2007-03-19

Konjunkturläget våren 2007

Publicerat: 2007-03-16

Konsumentprisindex februari 2007

Publicerat: 2007-03-15

ÅSUBs hemsida ännu bättre!

Publicerat: 2007-03-14

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2007

Publicerat: 2007-03-14

Avlagda examina på gymnasial- och högre nivå på Åland år 2006

Publicerat: 2007-03-13

Inresande till Åland februari 2007

Publicerat: 2007-03-12

Arbetslöshetssituationen februari 2007

Publicerat: 2007-03-06

Invånarantalet 31.12.2006

Publicerat: 2007-03-01

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2007

Publicerat: 2007-02-19

Inresande till Åland januari 2007

Publicerat: 2007-02-16

Konsumentprisindex januari 2007

Publicerat: 2007-02-15

Befolkningsrörelsen 2006

Publicerat: 2007-02-06

Arbetslöshetssituationen januari 2007

Publicerat: 2007-02-05

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2007

Publicerat: 2007-01-22

Inkvarteringsstatistik för hotell 2006

Publicerat: 2007-01-18

Konsumentprisindex december 2006

Publicerat: 2007-01-16

Inresande till Åland 2006

Publicerat: 2007-01-12

Arbetslöshetssituationen december 2006

Publicerat: 2007-01-08

Statistik över gästhamnarna 2006

Publicerat: 2007-01-03