Nyheter

Hyresstatistik 2008

Publicerat: 2008-12-30

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2006

Publicerat: 2008-12-29

Bostäder och boendeförhållanden 2007

Publicerat: 2008-12-23

Hållbar utveckling

Publicerat: 2008-12-22

Byggandet 2007

Publicerat: 2008-12-18

Konsumentprisindex november 2008

Publicerat: 2008-12-17

Inkvarteringsstatistik för november 2008

Publicerat: 2008-12-16

Inresande till Åland november 2008

Publicerat: 2008-12-12

Familjer och hushåll 31.12.2007

Publicerat: 2008-12-08

Ny vinnare av 100 euro!

Publicerat: 2008-12-08

Arbetslöshetssituationen november 2008

Publicerat: 2008-12-02

Befolkningen 2007

Publicerat: 2008-11-25

Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram 2009 - 2012

Publicerat: 2008-11-24

Kommunernas skattesatser 2009

Publicerat: 2008-11-24

Vinnare av 100 euro!

Publicerat: 2008-11-18

Studerande utanför Åland 2007

Publicerat: 2008-11-18

Konsumentprisindex oktober 2008

Publicerat: 2008-11-17

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland

Publicerat: 2008-11-14

Statistik över gästhamnarna 2008

Publicerat: 2008-11-13

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2008

Publicerat: 2008-11-12

Inresande till Åland oktober 2008

Publicerat: 2008-11-07

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2008

Publicerat: 2008-11-06

Arbetslöshetssituationen oktober 2008

Publicerat: 2008-11-04

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2008

Publicerat: 2008-10-30

Av ÅSUB framtaget regionalpolitiskt program till Nordiska rådets Helsingforssession

Publicerat: 2008-10-27

Nordisk statistisk årsbok 2008

Publicerat: 2008-10-22

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2008

Publicerat: 2008-10-17

Konsumentprisindex september 2008

Publicerat: 2008-10-15

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2008

Publicerat: 2008-10-15

Inresande till Åland september 2008

Publicerat: 2008-10-13

Grundskolan hösten 2008

Publicerat: 2008-10-09

Arbetslöshetssituationen september 2008

Publicerat: 2008-10-02

Konjunkturläget - hösten 2008

Publicerat: 2008-09-26

De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2007

Publicerat: 2008-09-24

Nationalräkenskaper 1999-2006

Publicerat: 2008-09-23

Statistisk årsbok för Åland 2008

Publicerat: 2008-09-19

Grönland - en studie i dynamisk självstyrelse

Publicerat: 2008-09-17

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2008

Publicerat: 2008-09-16

Konsumentprisindex augusti 2008

Publicerat: 2008-09-15

Inresande till Åland augusti 2008

Publicerat: 2008-09-11

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland

Publicerat: 2008-09-09

Den åländska flyttningsrörelsen ur ett arbetsmarknadsperspektiv

Publicerat: 2008-09-05

Arbetslöshetssituationen augusti 2008

Publicerat: 2008-09-05

De åländska hushållens konsumtion 2006

Publicerat: 2008-08-22

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2008

Publicerat: 2008-08-18

Konsumentprisindex juli 2008

Publicerat: 2008-08-14

Arbetslöshetssituationen juli 2008

Publicerat: 2008-08-12

Inresande till Åland i juli 2008

Publicerat: 2008-08-11

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2008

Publicerat: 2008-08-08

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2008

Publicerat: 2008-07-16

Konsumentprisindex juni 2008

Publicerat: 2008-07-14

Inresande till Åland juni 2008

Publicerat: 2008-07-09

Varuhandelsstatistik 2003-2007

Publicerat: 2008-07-09

Kommunernas bokslut 2007

Publicerat: 2008-07-04

Åland i siffror 2008

Publicerat: 2008-07-04

Arbetslöshetssituationen juni 2008

Publicerat: 2008-07-03

Ålänningarna och miljön - Beteende och förändringsvilja i vardagen

Publicerat: 2008-06-23

Befolkningsrörelsen 2007 - slutliga uppgifter

Publicerat: 2008-06-18

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2008

Publicerat: 2008-06-18

Konsumentprisindex maj 2008

Publicerat: 2008-06-17

Inresande till Åland maj 2008

Publicerat: 2008-06-11

Arbetslöshetssituationen maj 2008

Publicerat: 2008-06-04

Arbetsmarknadsbarometern våren 2008

Publicerat: 2008-06-04

Lärare 2008

Publicerat: 2008-05-29

Bokslutsstatistik för företag 2004-2006

Publicerat: 2008-05-27

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2005

Publicerat: 2008-05-22

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2008

Publicerat: 2008-05-19

Bornholm - Economic and Innovative Capacity:Dealing with Dichotomies

Publicerat: 2008-05-19

Direktören för Grönlands Statistik besöker ÅSUB

Publicerat: 2008-05-19

Konsumentprisindex april 2008

Publicerat: 2008-05-15

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2007

Publicerat: 2008-05-14

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2007

Publicerat: 2008-05-09

Inresande till Åland april 2008

Publicerat: 2008-05-08

Arbetslöshetssituationen april 2008

Publicerat: 2008-05-08

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2008

Publicerat: 2008-05-06

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2008

Publicerat: 2008-05-05

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2008

Publicerat: 2008-04-28

Konsumentprisindex för Åland mars 2008

Publicerat: 2008-04-15

Nationalräkenskaper 1998-2005

Publicerat: 2008-04-15

Inresande till Åland i mars 2008

Publicerat: 2008-04-14

Konjunkturläget våren 2008

Publicerat: 2008-04-14

Arbetslöshetssituationen mars 2008

Publicerat: 2008-04-07

Verksamhetsberättelse 2007

Publicerat: 2008-04-04

Turiststatistik 2007

Publicerat: 2008-03-19

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland 2007

Publicerat: 2008-03-17

Kvinnors företagande på Åland

Publicerat: 2008-03-14

Konsumentprisindex för Åland februari 2008

Publicerat: 2008-03-14

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2008

Publicerat: 2008-03-13

Kvinnor och Män på Åland 2008

Publicerat: 2008-03-12

Invånarantalet 31.12.2007

Publicerat: 2008-03-12

Inresande till Åland februari 2008

Publicerat: 2008-03-12

Arbetslöshetssituationen februari 2008

Publicerat: 2008-03-05

Det finska språkets ställning inom det åländska arbetslivet

Publicerat: 2008-03-03

Inresande till Åland i januari 2008

Publicerat: 2008-02-19

Valdeltagandet 2007

Publicerat: 2008-02-18

Konsumentprisindex för Åland januari 2008

Publicerat: 2008-02-18

Inkvarteringsstatistik för hotell 2008

Publicerat: 2008-02-14

Löner inom den privata sektorn 2006

Publicerat: 2008-02-11

Löner för offentligt anställda på Åland 2005-2006

Publicerat: 2008-02-11

Arbetslöshetssituationen januari 2008

Publicerat: 2008-02-08

Befolkningsrörelsen 2007. Preliminära siffror

Publicerat: 2008-02-05

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2006

Publicerat: 2008-02-01

Lagtings- och kommunalvalet 2007

Publicerat: 2008-01-30

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Publicerat: 2008-01-28

Inkvarteringsstatistik för hotell 2007

Publicerat: 2008-01-18

Familjer och hushåll 31.12.2006

Publicerat: 2008-01-18

Konsumentprisindex december 2007

Publicerat: 2008-01-15

Ny statistikertjänst

Publicerat: 2008-01-14

Inresande till Åland 2007

Publicerat: 2008-01-11

Arbetslöshetssituationen december 2007

Publicerat: 2008-01-07