Nyheter

Befolkningen 2008

Publicerat: 2009-12-29

Visualisering av statistik med kartor

Publicerat: 2009-12-23

Handelsintegration och välfärdsutveckling på Åland under EU-medlemskapet

Publicerat: 2009-12-21

Konsumentprisindex november 2009

Publicerat: 2009-12-16

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2009

Publicerat: 2009-12-14

Inresande till Åland i november 2009

Publicerat: 2009-12-10

Bostäder och boendeförhållanden 2008

Publicerat: 2009-12-09

Byggandet 2008

Publicerat: 2009-12-08

Familjer och hushåll 31.12.2008

Publicerat: 2009-12-02

Arbetslöshetssituationen november 2009

Publicerat: 2009-12-02

Vilka krav kan vi ställa på framtidens kommuner?

Publicerat: 2009-11-27

Löner för offentligt anställda på Åland 2007-2008

Publicerat: 2009-11-25

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2009

Publicerat: 2009-11-18

Kommunernas skattesatser 2010

Publicerat: 2009-11-17

Hyresstatistik 2009

Publicerat: 2009-11-17

Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2003-2008

Publicerat: 2009-11-17

Statistik över gästhamnarna 2009

Publicerat: 2009-11-16

Konsumentprisindex oktober 2009

Publicerat: 2009-11-16

Regionala effekter av fast vägförbindelse till Föglö

Publicerat: 2009-11-12

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2009

Publicerat: 2009-11-11

Inresande till Åland oktober 2009

Publicerat: 2009-11-10

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2007

Publicerat: 2009-11-06

Arbetslöshetssituationen oktober 2009

Publicerat: 2009-11-02

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2009

Publicerat: 2009-10-30

Nordisk statistisk årsbok 2009

Publicerat: 2009-10-27

Nationalräkenskaper 2000-2007

Publicerat: 2009-10-26

Grundskolan hösten 2009

Publicerat: 2009-10-22

Statistisk årsbok för Åland 2009

Publicerat: 2009-10-20

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2009

Publicerat: 2009-10-20

Konsumentprisindex september 2009

Publicerat: 2009-10-15

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2009

Publicerat: 2009-10-15

Löner inom den privata sektorn 2008

Publicerat: 2009-10-12

Avfallsstatistik 2008

Publicerat: 2009-10-09

Inresande till Åland i september 2009

Publicerat: 2009-10-07

Konjunkturläget hösten 2009

Publicerat: 2009-10-07

Varuhandelsstatistik 2004-2008

Publicerat: 2009-10-05

Arbetslöshetssituationen september 2009

Publicerat: 2009-10-02

Konsumentprisindex augusti 2009

Publicerat: 2009-09-16

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2009

Publicerat: 2009-09-15

Inresande till Åland augusti 2009

Publicerat: 2009-09-08

Arbetslöshetssituationen augusti 2009

Publicerat: 2009-09-02

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland

Publicerat: 2009-08-31

Ålänningars radiolyssnar- och TV-tittarvanor

Publicerat: 2009-08-31

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2009

Publicerat: 2009-08-18

Inresande till Åland juli 2009

Publicerat: 2009-08-18

Konsumentprisindex juli 2009

Publicerat: 2009-08-14

Arbetslöshetssituationen juli 2009

Publicerat: 2009-08-10

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2009

Publicerat: 2009-08-06

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2009

Publicerat: 2009-07-20

Konsumentprisindex juni 2009

Publicerat: 2009-07-15

Inresande till Åland juni 2009

Publicerat: 2009-07-14

Arbetslöshetssituationen juni 2009

Publicerat: 2009-07-02

Kommunernas bokslut 2008

Publicerat: 2009-07-01

Åland i siffror 2009

Publicerat: 2009-06-26

Befolkningsrörelsen 2008, slutliga uppgifter

Publicerat: 2009-06-24

Valet till Europaparlamentet 2009

Publicerat: 2009-06-17

Konsumentprisindex maj 2009

Publicerat: 2009-06-16

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2009

Publicerat: 2009-06-15

Inresande till Åland i maj 2009

Publicerat: 2009-06-11

Arbetsmarknadsbarometern våren 2009

Publicerat: 2009-06-08

Arbetslöshetssituationen maj 2009

Publicerat: 2009-06-02

Behovet av finska i ålänningarnas vardagsliv

Publicerat: 2009-05-26

Bokslutsstatistik för företag 2005-2007

Publicerat: 2009-05-25

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2009

Publicerat: 2009-05-18

Konsumentprisindex april 2009

Publicerat: 2009-05-15

Inresande till Åland april 2009

Publicerat: 2009-05-13

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2009

Publicerat: 2009-05-06

Arbetslöshetssituationen april 2009

Publicerat: 2009-05-05

Den åländska beskattningen - Ekonomiska effekter av alternativa framtidsscenarier 2010-2020

Publicerat: 2009-05-04

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2009

Publicerat: 2009-04-29

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2008

Publicerat: 2009-04-24

Konsumentprisindex mars 2009

Publicerat: 2009-04-16

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2009

Publicerat: 2009-04-16

Inresande till Åland mars 2009

Publicerat: 2009-04-14

Konjunkturläget våren 2009

Publicerat: 2009-04-08

Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2008

Publicerat: 2009-04-03

Arbetslöshetssituationen mars 2009

Publicerat: 2009-04-02

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2008

Publicerat: 2009-03-31

Påminnelse angående seminariet om kunskapsekonomin den 2 april kl 13

Publicerat: 2009-03-30

De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2008

Publicerat: 2009-03-30

Verksamhetsberättelse 2008

Publicerat: 2009-03-26

Invånarantalet 31.12.2008

Publicerat: 2009-03-18

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2009

Publicerat: 2009-03-17

Konsumentprisindex februari 2009

Publicerat: 2009-03-16

Studerande utanför Åland 2008

Publicerat: 2009-03-12

Inbjudan till seminarium om kunskapsekonomin 2.4

Publicerat: 2009-03-10

Inresande till Åland februari 2009

Publicerat: 2009-03-09

Turiststatistik 2008

Publicerat: 2009-03-06

Arbetslöshetssituationen februari 2009

Publicerat: 2009-03-03

Konsumentprisindex januari 2009

Publicerat: 2009-02-13

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2009

Publicerat: 2009-02-11

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland 2008

Publicerat: 2009-02-10

Inresande till Åland i januari 2009

Publicerat: 2009-02-09

Arbetslöshetssituationen januari 2009

Publicerat: 2009-02-04

Verksamhetsplan 2009

Publicerat: 2009-02-04

Befolkningsrörelsen 2008 - preliminära siffror.

Publicerat: 2009-02-03

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2007

Publicerat: 2009-01-30

Ålänningars kultur- och fritidsvanor

Publicerat: 2009-01-30

Mot den tredje generationens regionpolitik

Publicerat: 2009-01-29

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Publicerat: 2009-01-19

Konsumentprisindex december 2008

Publicerat: 2009-01-15

Inkvarteringsstatistik för hotell 2008

Publicerat: 2009-01-14

Verksamhetsprogram för ÅSUB 2009 - 2011

Publicerat: 2009-01-08

Arbetslöshetssituationen december 2008

Publicerat: 2009-01-08