Nyheter

Verksamhetsplan 2011

Publicerat: 2010-12-27

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2010

Publicerat: 2010-12-21

Upplevd diskriminering i det åländska samhället år 2010

Publicerat: 2010-12-20

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2009

Publicerat: 2010-12-17

Konsumentprisindex november 2010

Publicerat: 2010-12-16

Hyresstatistik 2010

Publicerat: 2010-12-16

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2008

Publicerat: 2010-12-16

Bostäder och boendeförhållanden 2009

Publicerat: 2010-12-09

Arbetslöshetssituationen november 2010

Publicerat: 2010-12-02

Byggandet 2009

Publicerat: 2010-11-30

Familjer och hushåll 31.12.2009

Publicerat: 2010-11-24

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2010

Publicerat: 2010-11-23

Landsbygdsprogrammet för landskapet Åland

Publicerat: 2010-11-22

Sålda lantbruksprodukter 2009

Publicerat: 2010-11-19

Kommunernas skattesatser 2011

Publicerat: 2010-11-18

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2010

Publicerat: 2010-11-17

Konsumentprisindex oktober 2010

Publicerat: 2010-11-16

Befolkningen 2009

Publicerat: 2010-11-12

Vision och målsättningar

Publicerat: 2010-11-10

Den ålandsbaserade sjöfartens ekonomiska betydelse

Publicerat: 2010-11-09

Näringsliv och företagande i skärgården

Publicerat: 2010-11-08

Nordisk statistisk årsbok 2010

Publicerat: 2010-11-05

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2010

Publicerat: 2010-11-03

Arbetslöshetssituationen oktober 2010

Publicerat: 2010-11-02

Statistik över gästhamnarna 2010

Publicerat: 2010-11-01

Statistisk årsbok för Åland 2010

Publicerat: 2010-10-28

Vinnare

Publicerat: 2010-10-25

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2010

Publicerat: 2010-10-19

Världsstatistikdagen 20.10.2010

Publicerat: 2010-10-19

Konsumentprisindex september 2010

Publicerat: 2010-10-18

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2010

Publicerat: 2010-10-15

Grundskolan hösten 2010

Publicerat: 2010-10-07

Arbetslöshetssituationen september 2010

Publicerat: 2010-10-04

Mariebad - kundundersökning

Publicerat: 2010-09-23

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2010

Publicerat: 2010-09-21

Konsumentprisindex augusti 2010

Publicerat: 2010-09-15

Nationalräkenskaper 2008

Publicerat: 2010-09-09

Arbetslöshetssituationen augusti 2010

Publicerat: 2010-09-02

Varuhandelsstatistik 2005-2009

Publicerat: 2010-08-30

Arbetslöshetssituationen juli 2010

Publicerat: 2010-08-19

Ny version av Statistikrapport 2010:2

Publicerat: 2010-08-18

Konsumentprisindex juli 2010

Publicerat: 2010-08-18

Ålands SAM 2007

Publicerat: 2010-08-18

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2010

Publicerat: 2010-08-17

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2010

Publicerat: 2010-08-10

Konferensinbjudan 24-25 augusti 2010

Publicerat: 2010-08-05

Inkvarteringsstatistik för hotell i juni 2010

Publicerat: 2010-07-14

Konsumentprisindex juni 2010

Publicerat: 2010-07-14

Arbetslöshetssituationen juni 2010

Publicerat: 2010-07-02

Åland i siffror 2010

Publicerat: 2010-06-23

Förändringar i Ålands omsättningsindex

Publicerat: 2010-06-23

Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2009

Publicerat: 2010-06-22

Kommunala befolkningsscenarier

Publicerat: 2010-06-21

Arbetsmarknadsbarometern 2010

Publicerat: 2010-06-18

Kommunernas bokslut 2009

Publicerat: 2010-06-17

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2010

Publicerat: 2010-06-17

Konsumentprisindex maj 2010

Publicerat: 2010-06-16

Befolkningsrörelsen 2009, slutliga siffror

Publicerat: 2010-06-15

Arbetslöshetssituationen maj 2010

Publicerat: 2010-06-02

Bokslutsstatistik för företag 2008

Publicerat: 2010-05-25

Konsumentprisindex april 2010

Publicerat: 2010-05-18

Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2010

Publicerat: 2010-05-18

Arbetslöshetssituationen april 2010

Publicerat: 2010-05-04

De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2009

Publicerat: 2010-05-04

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2010

Publicerat: 2010-05-03

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2010

Publicerat: 2010-05-03

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2009

Publicerat: 2010-04-27

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2010

Publicerat: 2010-04-26

Konjunkturläget våren 2010

Publicerat: 2010-04-22

Konsumentprisindex mars 2010

Publicerat: 2010-04-19

Invånarantalet i byar och stadsdelar 2009

Publicerat: 2010-04-15

Arbetslöshetssituationen mars 2010

Publicerat: 2010-04-06

Studerande utanför Åland 2009

Publicerat: 2010-03-31

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2009

Publicerat: 2010-03-19

Turiststatistik 2009

Publicerat: 2010-03-18

Konsumentprisindex februari 2010

Publicerat: 2010-03-16

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2010

Publicerat: 2010-03-15

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2009

Publicerat: 2010-03-08

Arbetslöshetssituationen februari 2010

Publicerat: 2010-03-02

Invånarantalet 31.12.2009

Publicerat: 2010-02-17

Konsumentprisindex januari 2010

Publicerat: 2010-02-15

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2010

Publicerat: 2010-02-15

Arbetslöshetssituationen januari 2010

Publicerat: 2010-02-04

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2010

Publicerat: 2010-02-02

Befolkningsrörelsen 2009

Publicerat: 2010-02-02

Inkvarteringsstatistik för hotell 2009

Publicerat: 2010-01-19

Konsumentprisindex december 2009

Publicerat: 2010-01-15

Verksamhetsplan 2010

Publicerat: 2010-01-14

Inresande till Åland 2009

Publicerat: 2010-01-13

Arbetslöshetssituationen december 2009

Publicerat: 2010-01-08

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2008

Publicerat: 2010-01-05