Nyheter

Bostäder och boendeförhållanden 2010

Publicerat: 2011-12-29

Familjer och hushåll 31.12.2010

Publicerat: 2011-12-22

Verksamhetsprogram för ÅSUB 2012 - 2014

Publicerat: 2011-12-21

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2009

Publicerat: 2011-12-19

Trafikolyckor på Åland år 2009-2010

Publicerat: 2011-12-16

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2011

Publicerat: 2011-12-16

Byggandet 2010

Publicerat: 2011-12-15

Konsumentprisindex november 2011

Publicerat: 2011-12-15

Nordisk statistisk årsbok 2011

Publicerat: 2011-12-09

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2011

Publicerat: 2011-12-08

The significance of duty-free sales on board ferries to the transnational transport system in the Baltic Sea Region

Publicerat: 2011-12-08

Arbetslöshetssituationen november 2011

Publicerat: 2011-12-02

Kommunernas skattesatser 2012

Publicerat: 2011-11-25

Statistisk årsbok för Åland 2011

Publicerat: 2011-11-25

Konsumentprisindex oktober 2011

Publicerat: 2011-11-16

Befolkningen 2010

Publicerat: 2011-11-16

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2011

Publicerat: 2011-11-15

Löner för offentligt anställda på Åland 2009-2010

Publicerat: 2011-11-07

Valdeltagandet efter kön och kommun 2011

Publicerat: 2011-11-03

Nationalräkenskaper 2009

Publicerat: 2011-11-02

Arbetslöshetssituationen oktober 2011

Publicerat: 2011-11-02

Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2011

Publicerat: 2011-10-31

Statistik över gästhamnarna 2011

Publicerat: 2011-10-27

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2011

Publicerat: 2011-10-20

Avfallsstatistik 2010

Publicerat: 2011-10-19

Grundskolan hösten 2011

Publicerat: 2011-10-18

Konsumentprisindex september 2011

Publicerat: 2011-10-14

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2011

Publicerat: 2011-10-14

Skillnader i kvinnors och mäns ekonomiska situation

Publicerat: 2011-10-13

Löner inom den privata sektorn 2010

Publicerat: 2011-10-06

Kandidaterna i kommunalvalet 2011

Publicerat: 2011-10-05

Arbetslöshetssituationen september 2011

Publicerat: 2011-10-03

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Publicerat: 2011-10-03

Lagtingskandidaterna 2011

Publicerat: 2011-09-28

Presskonferens

Publicerat: 2011-09-27

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2011

Publicerat: 2011-09-19

Konsumentprisindex augusti 2011

Publicerat: 2011-09-15

Sålda lantbruksprodukter 2010

Publicerat: 2011-09-15

Arbetslöshetssituationen augusti 2011

Publicerat: 2011-09-02

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2011

Publicerat: 2011-08-30

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland

Publicerat: 2011-08-29

Varuhandelsstatistik 2006-2010

Publicerat: 2011-08-22

Konsumentprisindex juli 2011

Publicerat: 2011-08-17

Arbetslöshetssituationen juli 2011

Publicerat: 2011-08-15

Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2011

Publicerat: 2011-08-09

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2011

Publicerat: 2011-07-16

Konsumentprisindex juni 2011

Publicerat: 2011-07-14

Arbetslöshetssituationen juni 2011

Publicerat: 2011-07-04

Åland i siffror 2011

Publicerat: 2011-07-01

Kommunernas bokslut 2010

Publicerat: 2011-06-28

Inkvarteringsstatistik för maj 2011

Publicerat: 2011-06-16

Konsumentprisindex maj 2011

Publicerat: 2011-06-16

Arbetsmarknadsbarometern 2011

Publicerat: 2011-06-16

Befolkningsrörelsen 2010, slutliga siffror

Publicerat: 2011-06-15

Arbetslöshetssituationen maj 2011

Publicerat: 2011-06-01

Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2010

Publicerat: 2011-05-25

Utvärderarnas rapport 2010 - Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013

Publicerat: 2011-05-25

Lärare 2011

Publicerat: 2011-05-24

Vinnare av 150 € utsedd

Publicerat: 2011-05-19

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2011

Publicerat: 2011-05-19

Konsumentprisindex april 2011

Publicerat: 2011-05-16

Nordisk-Baltisk sjöfart 2011

Publicerat: 2011-05-05

Riksdagsvalet 2011

Publicerat: 2011-05-03

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2011

Publicerat: 2011-05-03

Arbetslöshetssituationen april 2011

Publicerat: 2011-05-02

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2010

Publicerat: 2011-04-27

Konjunkturläget våren 2011

Publicerat: 2011-04-21

Konsumentprisindex mars 2011

Publicerat: 2011-04-15

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2011

Publicerat: 2011-04-14

Invånarantalet i byar och stadsdelar 2010

Publicerat: 2011-04-14

De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2010

Publicerat: 2011-04-13

Bokslutsstatistik för företag 2009

Publicerat: 2011-04-12

Arbetslöshetssituationen mars 2011

Publicerat: 2011-04-04

Studerande utanför Åland 2010

Publicerat: 2011-03-29

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2010

Publicerat: 2011-03-23

Turiststatistik 2010

Publicerat: 2011-03-17

Konsumentprisindex februari 2011

Publicerat: 2011-03-16

Turiststatistik 2011

Publicerat: 2011-03-16

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2011

Publicerat: 2011-03-15

Företagen på Åland 31.12.2010

Publicerat: 2011-03-15

Verksamhetsberättelse 2010

Publicerat: 2011-03-08

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2010

Publicerat: 2011-03-03

Koncernstatistik 2009

Publicerat: 2011-03-02

Arbetslöshetssituationen februari 2011

Publicerat: 2011-03-02

Invånarantalet 31.12.2010

Publicerat: 2011-03-01

Konsumentprisindex januari 2011

Publicerat: 2011-02-21

Befolkningsutvecklingen i Mariehamn

Publicerat: 2011-02-17

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2011

Publicerat: 2011-02-16

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts

Publicerat: 2011-02-10

Seminarieinbjudan 14 februari

Publicerat: 2011-02-04

Arbetslöshetssituationen januari 2011

Publicerat: 2011-02-02

Befolkningsrörelsen 2010, preliminära siffror

Publicerat: 2011-02-01

Inresande till Åland 2010

Publicerat: 2011-01-31

Inkvarteringsstatistik för hotell 2010

Publicerat: 2011-01-28

Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation

Publicerat: 2011-01-18

Konsumentprisindex december 2010

Publicerat: 2011-01-17

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2011

Publicerat: 2011-01-17

Arbetslöshetssituationen december 2010

Publicerat: 2011-01-12