Nyheter

Statistisk årsbok för Åland 2012

Publicerat: 2012-12-21

Små företags kapitalförsörjning på Åland

Publicerat: 2012-12-20

Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2012

Publicerat: 2012-12-20

Bostäder och boendeförhållanden 2011

Publicerat: 2012-12-19

Konsumentprisindex november 2012

Publicerat: 2012-12-14

Familjer och hushåll 31.12.2011

Publicerat: 2012-12-13

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2010

Publicerat: 2012-12-13

Kommunala miljönyckeltal år 2011

Publicerat: 2012-12-12

Byggandet 2011

Publicerat: 2012-12-05

Arbetslöshetssituationen november 2012

Publicerat: 2012-12-04

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2012

Publicerat: 2012-12-03

Nordisk statistisk årsbok 2012

Publicerat: 2012-11-29

Kommunernas skattesatser 2013

Publicerat: 2012-11-28

Fakta och kunskap i samhällets tjänst

Publicerat: 2012-11-26

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2012

Publicerat: 2012-11-16

Konsumentprisindex oktober 2012

Publicerat: 2012-11-15

ÅSUBs presentation vid Jubileumsseminarium 9 november 2012

Publicerat: 2012-11-12

Kvinnors och mäns val och villkor i samhälle och arbetsliv

Publicerat: 2012-11-06

Arbetslöshetssituationen oktober 2012

Publicerat: 2012-11-02

Temaområdet hållbar utveckling

Publicerat: 2012-11-01

Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2012

Publicerat: 2012-10-31

Statistik över gästhamnarna 2012

Publicerat: 2012-10-30

Befolkningen 2011

Publicerat: 2012-10-25

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2012

Publicerat: 2012-10-19

Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2012

Publicerat: 2012-10-18

Grundskolan hösten 2012

Publicerat: 2012-10-17

Konsumentprisindex september 2012

Publicerat: 2012-10-16

Frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet - samhällsekonomiska och kvalitativa effekter

Publicerat: 2012-10-05

På tal om jämställdhet Åland 2012

Publicerat: 2012-10-03

Arbetslöshetssituationen september 2012

Publicerat: 2012-10-02

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2012

Publicerat: 2012-09-21

Nationalräkenskaper 2010

Publicerat: 2012-09-19

Konsumentprisindex augusti 2012

Publicerat: 2012-09-14

Publiceringsplan 2012

Publicerat: 2012-09-10

Studerande utanför Åland 2011

Publicerat: 2012-09-06

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland

Publicerat: 2012-09-05

Arbetslöshetssituationen augusti 2012

Publicerat: 2012-09-03

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2012

Publicerat: 2012-08-23

Varuhandelsstatistik 2010-2011

Publicerat: 2012-08-23

Ålands externa varu- och tjänstehandel 2011

Publicerat: 2012-08-20

Trafikolyckor på Åland 2011

Publicerat: 2012-08-17

Konsumentprisindex juli 2012

Publicerat: 2012-08-16

Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2012

Publicerat: 2012-08-07

Arbetslöshetssituationen juli 2012

Publicerat: 2012-08-06

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2012

Publicerat: 2012-07-19

Konsumentprisindex juni 2012

Publicerat: 2012-07-16

Åland i siffror 2012

Publicerat: 2012-07-11

Arbetslöshetssituationen juni 2012

Publicerat: 2012-07-02

Kommunernas bokslut 2011

Publicerat: 2012-06-28

Sålda lantbruksprodukter 2011

Publicerat: 2012-06-27

Utvärderarnas rapport 2011 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden 2007 - 2013

Publicerat: 2012-06-20

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2012

Publicerat: 2012-06-19

Arbetsmarknadsbarometern 2012

Publicerat: 2012-06-15

Konsumentprisindex maj 2012

Publicerat: 2012-06-14

Befolkningsrörelsen 2011, slutliga siffror

Publicerat: 2012-06-12

Arbetslöshetssituationen maj 2012

Publicerat: 2012-06-01

Slutrapport från arbetsgruppen för planering av samhällsservicereformen

Publicerat: 2012-05-29

Bokslutsstatistik för företag 2009-2010

Publicerat: 2012-05-24

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2012

Publicerat: 2012-05-21

Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2011

Publicerat: 2012-05-16

Konsumentprisindex april 2012

Publicerat: 2012-05-16

Enkätförfrågan

Publicerat: 2012-05-16

Arbetslöshetssituationen april 2012

Publicerat: 2012-05-04

Befolkningsrörelsen första kvartalet 2012

Publicerat: 2012-05-03

Befolkningen språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2011

Publicerat: 2012-04-24

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2012

Publicerat: 2012-04-17

Konsumentprisindex mars 2012

Publicerat: 2012-04-17

Invånarantalet i byar och stadsdelar 2011

Publicerat: 2012-04-11

Konjunkturläget våren 2012

Publicerat: 2012-04-05

Arbetslöshetssituationen mars 2012

Publicerat: 2012-04-03

De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2011

Publicerat: 2012-03-27

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2011

Publicerat: 2012-03-22

Valdeltagandet 2011

Publicerat: 2012-03-21

Konsumentprisindex februari 2012

Publicerat: 2012-03-14

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2012

Publicerat: 2012-03-12

Arbetslöshetssituationen februari 2012

Publicerat: 2012-03-02

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2011

Publicerat: 2012-03-01

Verksamhetsberättelse 2011

Publicerat: 2012-02-29

Presidentvalet 2012

Publicerat: 2012-02-21

Invånarantalet 31.12.2011

Publicerat: 2012-02-20

Konsumentprisindex januari 2012

Publicerat: 2012-02-20

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2012

Publicerat: 2012-02-14

Inresande till Åland 2011

Publicerat: 2012-02-07

Företagen på Åland 31.12.2011

Publicerat: 2012-02-06

Befolkningsrörelsen 2011, preliminära siffror

Publicerat: 2012-02-06

Arbetslöshetssituationen januari 2012

Publicerat: 2012-02-02

Lagtings- och kommunalvalet 2011

Publicerat: 2012-01-25

Koncernstatistik 2010

Publicerat: 2012-01-23

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2012

Publicerat: 2012-01-19

Konsumentprisindex december 2011

Publicerat: 2012-01-17

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Publicerat: 2012-01-12

Verksamhetsplan 2012

Publicerat: 2012-01-11

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2010

Publicerat: 2012-01-09

Arbetslöshetssituationen december 2011

Publicerat: 2012-01-03