Nyheter

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2012, preliminära uppgifter

Publicerat: 2013-12-19

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2013

Publicerat: 2013-12-18

Bostäder och boendeförhållanden 2012

Publicerat: 2013-12-17

Konsumentprisindex november 2013

Publicerat: 2013-12-17

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2011

Publicerat: 2013-12-12

Flyttningsrörelsen 2012

Publicerat: 2013-12-10

Familjer och hushåll 31.12.2012

Publicerat: 2013-12-09

Verksamhet inom kommunernas socialtjänst 2012

Publicerat: 2013-12-05

Byggandet 2012

Publicerat: 2013-12-03

Arbetslöshetssituationen november 2013

Publicerat: 2013-12-03

Nordisk statistisk årsbok 2013

Publicerat: 2013-11-27

Vinnare av 150 € utsedd

Publicerat: 2013-11-20

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2013

Publicerat: 2013-11-18

Konsumentprisindex oktober 2013

Publicerat: 2013-11-15

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2013

Publicerat: 2013-11-13

Statistik över gästhamnarna 2013

Publicerat: 2013-11-11

Arbetslöshetssituationen oktober 2013

Publicerat: 2013-11-04

Kvinnors och mäns livsvillkor och hälsa

Publicerat: 2013-11-04

Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2013

Publicerat: 2013-10-31

Befolkningen 2012

Publicerat: 2013-10-30

Avfallsstatistik 2012

Publicerat: 2013-10-22

Inkvarteringsstatistik för hotell september 2013

Publicerat: 2013-10-17

Konsumentprisindex september 2013

Publicerat: 2013-10-16

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013

Publicerat: 2013-10-11

Det allmänna ekonomiska läget hösten 2013

Publicerat: 2013-10-11

Utbildningsbehov och arbetsmarknad 2025

Publicerat: 2013-10-11

Grundskolan hösten 2013

Publicerat: 2013-10-10

Statistisk årsbok för Åland 2013

Publicerat: 2013-10-07

Arbetslöshetssituationen september 2013

Publicerat: 2013-10-02

Löner inom den privata sektorn 2012

Publicerat: 2013-09-26

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2013

Publicerat: 2013-09-17

Konsumentprisindex augusti 2013

Publicerat: 2013-09-16

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland

Publicerat: 2013-09-12

Löner för offentligt anställda på Åland 2011-2012

Publicerat: 2013-09-10

Statistikcentralen söker intervjuare

Publicerat: 2013-09-04

Arbetslöshetssituationen augusti 2013

Publicerat: 2013-09-03

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2013

Publicerat: 2013-08-28

Trafikolyckor på Åland 2012

Publicerat: 2013-08-26

Konsumentprisindex juli 2013

Publicerat: 2013-08-19

Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2013

Publicerat: 2013-08-08

Arbetslöshetssituationen juli 2013

Publicerat: 2013-08-05

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2013

Publicerat: 2013-07-19

Konsumentprisindex juni 2013

Publicerat: 2013-07-16

Åland i siffror 2013

Publicerat: 2013-07-04

Kommunernas bokslut 2012

Publicerat: 2013-07-03

Arbetslöshetssituationen juni 2013

Publicerat: 2013-07-03

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2013

Publicerat: 2013-06-25

Konsumentprisindex maj 2013

Publicerat: 2013-06-14

Kommunala miljönyckeltal år 2012

Publicerat: 2013-06-13

Arbetsmarknadsbarometern 2013

Publicerat: 2013-06-12

Sålda lantbruksprodukter 2012

Publicerat: 2013-06-11

Utvärderarnas rapport 2012 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden 2007-2013

Publicerat: 2013-06-06

Arbetslöshetssituationen maj 2013

Publicerat: 2013-06-04

Varuhandelsstatistik 2010-2012

Publicerat: 2013-05-31

Befolkningsrörelsen 2012, slutliga siffror

Publicerat: 2013-05-30

Inkvarteringsstatistik för april 2013

Publicerat: 2013-05-21

Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2012

Publicerat: 2013-05-17

Konsumentprisindex april 2013

Publicerat: 2013-05-17

Arbetslöshetssituationen april 2013

Publicerat: 2013-05-03

Befolkningsrörelsen första kvartalet 2013

Publicerat: 2013-04-29

Andel utexaminerade från åländsk gymnasienivå 2008-2012 samt valda utbildningsområden vid fortsatta studier

Publicerat: 2013-04-25

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2012

Publicerat: 2013-04-24

Studerande utanför Åland 2012

Publicerat: 2013-04-23

Inkvarteringsstatstik för hotell mars 2012

Publicerat: 2013-04-18

Konsumentprisindex mars 2013

Publicerat: 2013-04-16

Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2012

Publicerat: 2013-04-10

Arbetslöshetssituationen mars 2013

Publicerat: 2013-04-05

De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2012

Publicerat: 2013-04-02

Konjunkturläget våren 2013

Publicerat: 2013-03-27

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2012

Publicerat: 2013-03-26

Turiststatistik 2012

Publicerat: 2013-03-26

Företagen på Åland 31.12.2012

Publicerat: 2013-03-22

Inkvarteringsstatistik för februari 2013

Publicerat: 2013-03-21

Hyresstatistik 2012

Publicerat: 2013-03-20

Ålandsprovet 2012 – En mätning av de åländska sjätteklassisternas matematikkunskaper

Publicerat: 2013-03-19

Verksamhetsberättelse 2012

Publicerat: 2013-03-18

Konsumentprisindex februari 2013

Publicerat: 2013-03-15

Arbetslöshetssituationen februari 2013

Publicerat: 2013-03-06

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2012

Publicerat: 2013-03-05

Konsumentprisindex januari 2013

Publicerat: 2013-03-04

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2013

Publicerat: 2013-02-20

Invånarantalet 31.12.2012

Publicerat: 2013-02-19

Utebliven arbetslöshetsstatistik

Publicerat: 2013-02-15

Uppföljning av landskapsandelsreformen 2008

Publicerat: 2013-02-14

Inresande till Åland 2012

Publicerat: 2013-02-06

Verksamhetsplan 2013

Publicerat: 2013-01-29

Inkvarteringsstatistik för hotell 2012

Publicerat: 2013-01-25

Befolkningsrörelsen 2012, preliminära siffror

Publicerat: 2013-01-24

Förtroendevalda 2012

Publicerat: 2013-01-23

Koncernstatistik 2011

Publicerat: 2013-01-21

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2013

Publicerat: 2013-01-18

Konsumentprisindex december 2012

Publicerat: 2013-01-16

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2011

Publicerat: 2013-01-10

Medborgarundersökning: Mariehamn 2012

Publicerat: 2013-01-09

Arbetslöshetssituationen december 2012

Publicerat: 2013-01-03