Nyheter

Konsumentprisindex november 2014

Publicerat: 2014-12-17

Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2014

Publicerat: 2014-12-17

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2013, preliminära uppgifter

Publicerat: 2014-12-16

Bostäder och boendeförhållanden 2013

Publicerat: 2014-12-15

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2012

Publicerat: 2014-12-12

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2013

Publicerat: 2014-12-08

Familjer och hushåll 2013

Publicerat: 2014-12-08

Ledig tjänst: direktör

Publicerat: 2014-12-03

De åländska hushållens konsumtion 2012

Publicerat: 2014-12-03

Befolkningen 2013

Publicerat: 2014-12-03

Arbetslöshetssituationen november 2014

Publicerat: 2014-12-02

Nordisk statistisk årsbok 2014

Publicerat: 2014-11-21

Förhandsutvärderingen av Ålands europeiska strukturfondsprogram 2014-2020

Publicerat: 2014-11-18

Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober 2014

Publicerat: 2014-11-17

Kommunernas skattesatser 2014

Publicerat: 2014-11-15

Konsumentprisindex oktober 2014

Publicerat: 2014-11-14

Statistik över gästhamnarna 2014

Publicerat: 2014-11-12

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014

Publicerat: 2014-11-10

Varuhandelsstatistik 2010-2013

Publicerat: 2014-11-05

Arbetslöshetssituationen oktober 2014

Publicerat: 2014-11-05

Kvinnor och män i livets olika skeden

Publicerat: 2014-10-31

Ledigt jobb

Publicerat: 2014-10-29

Inkomstfördelning och välfärd 2014

Publicerat: 2014-10-24

Inkvarteringsstatistik för hotell september

Publicerat: 2014-10-23

Statistisk årsbok för Åland 2014

Publicerat: 2014-10-22

Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2014

Publicerat: 2014-10-22

Konsumentprisindex september 2014

Publicerat: 2014-10-20

Grundskolan hösten 2014

Publicerat: 2014-10-14

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014

Publicerat: 2014-10-13

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer

Publicerat: 2014-10-13

Ekonomisk översikt hösten 2014

Publicerat: 2014-10-10

Arbetslöshetssituationen september 2014

Publicerat: 2014-10-02

Konsumentprisindex augusti 2014

Publicerat: 2014-09-22

Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2014

Publicerat: 2014-09-19

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2014

Publicerat: 2014-09-18

Hyresstatistik 2014

Publicerat: 2014-09-17

Pressmeddelande

Publicerat: 2014-09-17

Arbetslöshetssituationen augusti 2014

Publicerat: 2014-09-02

Flyttningsrörelsen 2013

Publicerat: 2014-09-02

Enkätutskick: Att leva på Åland som inflyttad

Publicerat: 2014-08-29

Ledig tjänst: Utredare

Publicerat: 2014-08-29

Trafikolyckor på Åland 2013

Publicerat: 2014-08-25

Bokslutsstatistik för företag 2011-2012

Publicerat: 2014-08-25

Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2014

Publicerat: 2014-08-22

Konsumentprisindex juli 2014

Publicerat: 2014-08-14

Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2014

Publicerat: 2014-08-12

Arbetslöshetssituationen juli 2014

Publicerat: 2014-08-05

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2014

Publicerat: 2014-07-18

Konsumentprisindex juni 2014

Publicerat: 2014-07-17

Arbetslöshetssituationen juni 2014

Publicerat: 2014-07-02

Verksamhet inom kommunernas socialtjänst 2013

Publicerat: 2014-07-02

Åland i siffror 2014

Publicerat: 2014-07-01

Kommunernas bokslut 2013

Publicerat: 2014-06-30

Ålänningars kultur- och fritidsvanor

Publicerat: 2014-06-30

Arbetsmarknadsbarometern 2014

Publicerat: 2014-06-19

Sålda lantbruksprodukter 2013

Publicerat: 2014-06-19

Finansieringen av Kommunernas socialtjänst

Publicerat: 2014-06-18

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2014

Publicerat: 2014-06-17

Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2009-2013

Publicerat: 2014-06-17

Konsumentprisindex maj 2014

Publicerat: 2014-06-16

Valet till Europaparlamentet 2014

Publicerat: 2014-06-16

Utvärderarnas årsrapport 2013

Publicerat: 2014-06-05

Arbetslöshetssituationen maj 2014

Publicerat: 2014-06-02

Befolkningsrörelsen 2013, slutliga siffror

Publicerat: 2014-06-02

Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2013

Publicerat: 2014-05-27

Lärare 2014

Publicerat: 2014-05-26

Inkvarteringsstatistik för hotell april 2014

Publicerat: 2014-05-16

Konsumentprisindex april 2014

Publicerat: 2014-05-15

Arbetslöshetssituationen april 2014

Publicerat: 2014-05-05

Befolkningsrörelsen första kvartalet 2014

Publicerat: 2014-04-29

Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2014

Publicerat: 2014-04-24

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2013

Publicerat: 2014-04-22

Konsumentprisindex mars 2014

Publicerat: 2014-04-16

Vinnare

Publicerat: 2014-04-14

Ålands socialräkenskapsmatris 2010

Publicerat: 2014-04-11

Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013

Publicerat: 2014-04-09

Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2013

Publicerat: 2014-04-09

Konjunkturläget våren 2014

Publicerat: 2014-04-03

Arbetslöshetssituationen mars 2014

Publicerat: 2014-04-02

De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2013

Publicerat: 2014-03-31

Turiststatistik 2013

Publicerat: 2014-03-27

Nationalräkenskaper 2011

Publicerat: 2014-03-27

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2013

Publicerat: 2014-03-24

Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2014

Publicerat: 2014-03-20

Verksamhetsberättelse 2013

Publicerat: 2014-03-19

Konsumentprisindex februari 2014

Publicerat: 2014-03-17

Företagen på Åland 31.12.2013

Publicerat: 2014-03-11

Studerande utanför Åland 2013

Publicerat: 2014-03-10

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2013

Publicerat: 2014-03-04

Arbetslöshetssituationen februari 2014

Publicerat: 2014-03-03

Invånarantalet 31.12.2013

Publicerat: 2014-02-25

Ordinarie tjänst som statistiker

Publicerat: 2014-02-24

Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2014

Publicerat: 2014-02-20

Konsumentprisindex januari 2014

Publicerat: 2014-02-19

Arbetslöshetssituationen januari 2014

Publicerat: 2014-02-04

Befolkningsrörelsen 2013, preliminära siffror

Publicerat: 2014-02-03

Sjöfartsstatistik 2013

Publicerat: 2014-01-31

Bokslutsstatistik 2010-2011

Publicerat: 2014-01-31

Inresande till Åland 2013

Publicerat: 2014-01-28

Ledigt jobb: ÅSUB söker biträdande utredare

Publicerat: 2014-01-27

Inkvarteringsstatistik för hotell 2013

Publicerat: 2014-01-23

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Publicerat: 2014-01-21

Koncernstatistik 2012

Publicerat: 2014-01-21

Verksamhetsplan 2014

Publicerat: 2014-01-17

Konsumentprisindex december 2013

Publicerat: 2014-01-16

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2012

Publicerat: 2014-01-08

Arbetslöshetssituationen december 2013

Publicerat: 2014-01-08