Nyheter

Trafikolyckor på Åland 2014

Publicerat: 2015-12-23

Ålänningarna och miljön

Publicerat: 2015-12-21

Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2015

Publicerat: 2015-12-17

Konsumentprisindex november 2015

Publicerat: 2015-12-16

Byggandet 2014

Publicerat: 2015-12-14

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2014, preliminära uppgifter

Publicerat: 2015-12-14

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2014

Publicerat: 2015-12-11

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2013

Publicerat: 2015-12-09

Familjer och hushåll 2014

Publicerat: 2015-12-07

Vinnare utsedd!

Publicerat: 2015-12-07

Befolkningen 2014

Publicerat: 2015-12-02

Framtida finansiella relationer mellan Åland och Finland

Publicerat: 2015-12-01

Arbetslöshetssituationen november 2015

Publicerat: 2015-12-01

Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober 2015

Publicerat: 2015-11-19

Valdeltagande efter kön och kommun 2015

Publicerat: 2015-11-18

Kommunernas skattesatser 2015

Publicerat: 2015-11-18

Konsumentprisindex oktober 2015

Publicerat: 2015-11-16

Koncernstatistik 2013

Publicerat: 2015-11-13

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2015

Publicerat: 2015-11-10

Statistik över gästhamnarna 2015

Publicerat: 2015-11-10

Medborgarundersökning Mariehamn 2015: Vinnare utsedd!

Publicerat: 2015-11-09

Vinnare utsedd!

Publicerat: 2015-11-09

Inkomstfördelning och välfärd 2015

Publicerat: 2015-11-05

Arbetslöshetssituationen oktober 2015

Publicerat: 2015-11-03

Jämställdhetsbilaga till landskapets budget 2016

Publicerat: 2015-10-30

Heltids- och deltidsarbetande på Åland år 2014

Publicerat: 2015-10-28

Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2015

Publicerat: 2015-10-27

Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2015

Publicerat: 2015-10-27

Grundskolan hösten 2015

Publicerat: 2015-10-21

Avfallsstatistik 2014

Publicerat: 2015-10-19

Konsumentprisindex september 2015

Publicerat: 2015-10-19

Konjunkturläget hösten 2015

Publicerat: 2015-10-15

Kandidaterna i kommunalvalet 2015

Publicerat: 2015-10-07

Arbetslöshetssituationen september 2015

Publicerat: 2015-10-02

Lagtingskandidaterna 2015

Publicerat: 2015-10-01

Statistisk årsbok för Åland 2015

Publicerat: 2015-09-29

Bokslutsstatistik för företag 2012-2013

Publicerat: 2015-09-23

Löner inom den privata sektorn 2014

Publicerat: 2015-09-22

Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2015

Publicerat: 2015-09-17

Konsumentprisindex augusti 2015

Publicerat: 2015-09-17

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2015

Publicerat: 2015-09-15

Kommunala befolkningsscenarier 2015

Publicerat: 2015-09-09

Flyttningsrörelsen 2014

Publicerat: 2015-09-08

Arbetslöshetssituationen augusti 2015

Publicerat: 2015-09-02

Byggandet 2013

Publicerat: 2015-08-25

Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2015

Publicerat: 2015-08-20

Konsumentprisindex juli 2015

Publicerat: 2015-08-14

Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2015

Publicerat: 2015-08-10

Företagen på Åland 31.12.2014

Publicerat: 2015-08-06

Arbetslöshetssituationen juli 2015

Publicerat: 2015-08-04

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2015

Publicerat: 2015-07-27

Konsumentprisindex juni 2015

Publicerat: 2015-07-16

Arbetslöshetssituationen juni 2015

Publicerat: 2015-07-02

Ruralias enkät om ekoproduktion 2015

Publicerat: 2015-06-26

Kommunernas bokslut 2014

Publicerat: 2015-06-24

Åland i siffror 2015

Publicerat: 2015-06-24

Sålda jordbruksprodukter 2014

Publicerat: 2015-06-24

Inkvarteringsstatistik för maj

Publicerat: 2015-06-23

Konsumentprisindex maj 2015

Publicerat: 2015-06-17

Arbetsmarknadsbarometern 2015

Publicerat: 2015-06-16

Löner för offentligt anställda på Åland 2013-2014

Publicerat: 2015-06-11

Arbetslöshetssituationen maj 2015

Publicerat: 2015-06-03

Befolkningsrörelsen 2014, slutliga siffror

Publicerat: 2015-06-03

Ekonomisk utsatthet 2012

Publicerat: 2015-06-02

Nationalräkenskaper 2012

Publicerat: 2015-06-02

Verksamhet inom kommunernas socialtjänst 2014

Publicerat: 2015-06-01

Varuhandelsstatistik 2010-2014

Publicerat: 2015-05-25

Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2015

Publicerat: 2015-05-20

Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2014

Publicerat: 2015-05-19

Konsumentprisindex april 2015

Publicerat: 2015-05-19

Befolkningsrörelsen första kvartalet 2015

Publicerat: 2015-05-06

Arbetslöshetssituationen april 2015

Publicerat: 2015-05-05

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2014

Publicerat: 2015-05-05

Riksdagsvalet 2015

Publicerat: 2015-04-29

Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2014

Publicerat: 2015-04-28

Ledig tjänst: Utredare

Publicerat: 2015-04-28

Fastighetsöverlåtelser 2014

Publicerat: 2015-04-22

Inkvarteringsstatistik för hotell i mars 2015

Publicerat: 2015-04-22

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2014

Publicerat: 2015-04-21

Konsumentprisindex mars 2015

Publicerat: 2015-04-17

Ny forskningschef utsedd

Publicerat: 2015-04-15

Konjunkturläget våren 2015

Publicerat: 2015-04-15

Riksdagsval 1907-2011

Publicerat: 2015-04-15

Invånarantalet 31.12.2014

Publicerat: 2015-04-14

Studerande utanför Åland 2014

Publicerat: 2015-04-07

Arbetslöshetssituationen mars 2015

Publicerat: 2015-04-02

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2014

Publicerat: 2015-03-24

De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2014

Publicerat: 2015-03-23

Inkvarteringsstatistik för hotell i februri 2015

Publicerat: 2015-03-20

Indikatorer om integration

Publicerat: 2015-03-18

Arealen 1.1.2015

Publicerat: 2015-03-17

Konsumentprisindex februari 2015

Publicerat: 2015-03-17

Turiststatistik 2014

Publicerat: 2015-03-04

Arbetslöshetssituationen februari 2015

Publicerat: 2015-03-03

Ledig tjänst: Forskningschef

Publicerat: 2015-02-24

Konsumentprisindex januari 2015

Publicerat: 2015-02-19

Ny direktör för ÅSUB utsedd

Publicerat: 2015-02-13

Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2015

Publicerat: 2015-02-13

Befolkningsrörelsen 2014, preliminära siffror

Publicerat: 2015-02-03

Arbetslöshetssituationen januari 2015

Publicerat: 2015-02-02

Ledig tjänst: föräldravikariat som Statistiker

Publicerat: 2015-01-29

Sjöfartsstatistik 2014

Publicerat: 2015-01-29

Inresande till Åland 2014

Publicerat: 2015-01-28

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Publicerat: 2015-01-21

Att leva och bo som inflyttad på Åland

Publicerat: 2015-01-19

Inkvarteringsstatistik för hotell i december 2014

Publicerat: 2015-01-19

Konsumentprisindex december 2014

Publicerat: 2015-01-16

Konjunkturindikatorer 2014

Publicerat: 2015-01-16

Arbetslöshetssituationen december 2014

Publicerat: 2015-01-07