Nyheter

Enkäten om den framtida kommunstrukturen

Publicerat: 2016-12-28

Verksamhetsplan 2017

Publicerat: 2016-12-21

Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2016

Publicerat: 2016-12-21

Nationalräkenskaper 2014

Publicerat: 2016-12-19

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2015, preliminära uppgifter

Publicerat: 2016-12-19

Konsumentprisindex november 2016

Publicerat: 2016-12-16

Bostäder och boendeförhållanden 2015

Publicerat: 2016-12-14

Nordisk statistik 2016

Publicerat: 2016-12-09

Statistisk årsbok för Åland 2016

Publicerat: 2016-12-09

Arbetslöshetssituationen november 2016

Publicerat: 2016-12-02

Aktiebostadsöverlåtelser 2010-2015

Publicerat: 2016-11-30

Familjer och hushåll 2015

Publicerat: 2016-11-29

Ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor 2016

Publicerat: 2016-11-24

Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober 2016

Publicerat: 2016-11-22

Kommunernas skattesatser 2017

Publicerat: 2016-11-21

Konsumentprisindex oktober 2016

Publicerat: 2016-11-17

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2016

Publicerat: 2016-11-15

Statistik över gästhamnarna 2016

Publicerat: 2016-11-14

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2014

Publicerat: 2016-11-09

Inkomstfördelning och välfärd 2016

Publicerat: 2016-11-08

Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2016

Publicerat: 2016-11-04

Arbetslöshetssituationen oktober 2016

Publicerat: 2016-11-02

Enkät om den framtida kommunindelningen

Publicerat: 2016-11-01

Jämställdhetsbilaga till landskapets budget 2017

Publicerat: 2016-11-01

Befolkningen 2015

Publicerat: 2016-11-01

Ekonomisk översikt hösten 2016

Publicerat: 2016-10-31

Världsstatistikdagen 20 oktober

Publicerat: 2016-10-20

Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2016

Publicerat: 2016-10-19

Grundskolan hösten 2016

Publicerat: 2016-10-18

Konsumentprisindex september 2016

Publicerat: 2016-10-17

Språkbehovet i det privata näringslivet

Publicerat: 2016-10-06

Arbetslöshetssituationen september 2016

Publicerat: 2016-10-04

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2016

Publicerat: 2016-09-22

Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2016

Publicerat: 2016-09-21

Konsumentprisindex augusti 2016

Publicerat: 2016-09-15

Flyttningsrörelsen 2015

Publicerat: 2016-09-06

Arbetslöshetssituationen augusti 2016

Publicerat: 2016-09-02

Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2016

Publicerat: 2016-08-25

Konsumentprisindex juli 2016

Publicerat: 2016-08-18

Arbetslöshetssituationen juli 2016

Publicerat: 2016-08-18

Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2016

Publicerat: 2016-08-08

Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2016

Publicerat: 2016-07-20

Konsumentprisindex juni 2016

Publicerat: 2016-07-15

Arbetslöshetssituationen juni 2016

Publicerat: 2016-07-04

Verksamhetsprogram 2016-2019

Publicerat: 2016-07-01

Slututvärdering av Landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland 2007–2013

Publicerat: 2016-07-01

Löner för offentligt anställda på Åland år 2015

Publicerat: 2016-06-30

Kommunernas bokslut 2015

Publicerat: 2016-06-29

Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2016

Publicerat: 2016-06-22

Sålda lantbruksprodukter 2015

Publicerat: 2016-06-21

Åland i siffror 2016

Publicerat: 2016-06-20

Konsumentprisindex maj 2016

Publicerat: 2016-06-16

Hyresstatistik 2016

Publicerat: 2016-06-15

Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016

Publicerat: 2016-06-03

Arbetslöshetssituationen maj 2016

Publicerat: 2016-06-02

Arbetsmarknadsbarometern 2016

Publicerat: 2016-05-30

Befolkningsrörelsen 2015, slutliga siffror

Publicerat: 2016-05-30

Verksamhet inom kommunernas socialtjänst 2015

Publicerat: 2016-05-27

Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2016

Publicerat: 2016-05-26

Konsumentprisindex april 2016

Publicerat: 2016-05-18

Vinnare utsedd

Publicerat: 2016-05-17

Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2015

Publicerat: 2016-05-16

Vinnare utsedd

Publicerat: 2016-05-10

Befolkningsrörelsen första kvartalet 2016

Publicerat: 2016-05-03

Arbetslöshetssituationen april 2016

Publicerat: 2016-05-03

Bokslutsstatistik för företag 2013-2014

Publicerat: 2016-05-02

Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2015

Publicerat: 2016-04-26

Fastighetsöverlåtelser 2015

Publicerat: 2016-04-25

Inkvarteringsstatistik för hotell i mars 2016

Publicerat: 2016-04-20

Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2015

Publicerat: 2016-04-20

Varuhandelsstatistik 2011-2015

Publicerat: 2016-04-18

Koncernstatistik 2014

Publicerat: 2016-04-15

Konsumentprisindex mars 2016

Publicerat: 2016-04-14

Konjunkturläget våren 2016

Publicerat: 2016-04-14

Befolkningens åldersstruktur 31.12.2015

Publicerat: 2016-04-06

Turiststatistik 2015

Publicerat: 2016-04-06

Bussenkäten våren 2016

Publicerat: 2016-04-05

Arbetslöshetssituationen mars 2016

Publicerat: 2016-04-04

Invånarantalet 31.12.2015

Publicerat: 2016-04-04

De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2015

Publicerat: 2016-03-31

Studerande utanför Åland 2015

Publicerat: 2016-03-29

Konsumentprisindex februari 2016

Publicerat: 2016-03-17

Inkvarteringsstatistik för hotell i februari 2016

Publicerat: 2016-03-17

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2015

Publicerat: 2016-03-16

Dödsorsaker på Åland 1969-2014

Publicerat: 2016-03-08

Företagen på Åland 31.12.2015

Publicerat: 2016-03-04

Arbetslöshetssituationen februari 2016

Publicerat: 2016-03-02

Konsumentprisindex januari 2016

Publicerat: 2016-02-19

Valdeltagandet 2015

Publicerat: 2016-02-16

Inkvartering för hotell i januari 2016

Publicerat: 2016-02-15

Nationalräkenskaper 2013

Publicerat: 2016-02-11

Med en fot i arbetslivet

Publicerat: 2016-02-11

Arbetslöshetssituationen januari 2016

Publicerat: 2016-02-02

Ny direktion

Publicerat: 2016-02-02

Inresande till Åland 2015

Publicerat: 2016-02-01

Sjöfart 2015

Publicerat: 2016-01-29

Inkvarteringsstatistik för hotell 2015

Publicerat: 2016-01-29

Befolkningsrörelsen 2015, preliminära siffror

Publicerat: 2016-01-27

Konjunkturindikatorer 2015

Publicerat: 2016-01-21

Konsumentprisindex december 2015

Publicerat: 2016-01-19

Kommunernas skattesatser 2016

Publicerat: 2016-01-18

Hållbar utveckling 2016

Publicerat: 2016-01-15

Lagtings- och kommunalvalet 2015

Publicerat: 2016-01-13

Medborgarundersökning: Mariehamn - hösten 2015

Publicerat: 2016-01-13

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Publicerat: 2016-01-08

Verksamhetsplan 2016

Publicerat: 2016-01-08

Arbetslöshetssituationen december 2015

Publicerat: 2016-01-05