Beställningar

Här kan du beställa enskilda rapporter från ÅSUB. Vissa rapporter med svensk text har en engelsk sammanfattning. Fyll i antalet rapporter du vill beställa samt namn, adress och e-postadress längst ner. Du kan också göra en stående beställning på ÅSUBs alla rapporter under året. Vid årsprenumeration erhålles 20 % rabatt. Om du vill göra en årsprenumeration eller beställa rapporter från tidigare år vänligen tryck här. Priset är exklusive moms.

ÅSUB Rapport 2016

Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016 (R2016:4)
15€
ex
Arbetsmarknadsbarometern 2016 (R2016:3)
15€
ex
Konjunkturläget (R2016:2)
15€
ex
pr
Med en fot i arbetslivet (R2016:1)
15€
ex

ÅSUB Rapport 2015

Medborgarundersökning (R2015:6)
15€
ex
Ålänningarna och miljön (R2015:5)
15€
ex
Framtida finansiella relationer mellan Åland och Finland (R2015:4)
15€
ex
Arbetsmarknadsbarometern 2015 (R2015:3)
15€
ex
Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2012 (R2015:2)
15€
ex
Konjunkturläget våren 2015 (R2015:1)
15€
ex

ÅSUB Rapport 2014

Att leva och bo som inflyttad på Åland (R2014:9)
15€
ex
Förhandsutvärderingen av Ålands europeiska strukturfondsprogram 2014-2020 (R2014:8)
15€
ex
Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer (R2014:7)
15€
ex
Ålänningars kultur- och fritidsvanor (R2014:6)
15€
ex
Arbetsmarknadsbarometern 2014 (R2014:5)
15€
ex
Finansieringen av Kommunernas socialtjänst (R2014:4)
15€
ex
Utvärderarnas årsrapport 2013 LBU 2007-2013 (R2014:3)
15€
ex
Konjunkturläget våren 2014 (R2014:2)
15€
ex
Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013 (R2014:1)
15€
ex

ÅSUB Rapport 2013

Utbildningsbehov och arbetsmarknad 2025 (2013:4)
15€
ex
Arbetsmarknadsbarometern 2013 (2013:3)
15€
ex
Utvärderarnas rapport 2012 Landsbygdsutvecklingprogram för landskapet Åland perioden 2007-2013 (2013:2)
15€
ex
Konjunkturläget våren 2013 (2013:1)
15€
ex

ÅSUB Rapport 2012

Medborgarundersökning: Mariehamn 2012 (2012:8)
15€
ex
Uppföljning av landskapsandelsreformen 2008 (2012:7)
15€
ex
Små företags kapitalförsörjning på Åland (2012:6)
15€
ex
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn - hösten 2012 (2012:5)
15€
ex
Frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet - samhällsekonomiska och kvalitativa effekter (2012:4)
15€
ex
Utvärderarnas rapport 2011. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden 2007-2013 (2012:3)
15€
ex
Arbetsmarknadsbarometern 2012 (2012:2)
15€
ex
Konjunkturläget våren 2012 (2012:1)
15€
ex

ÅSUB Rapport 2011

The significance of duty-free sales on board ferries to the transnational transport system in the Baltic Sea Region (2011:8)
15€
ex
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2011 (2011:7)
15€
ex
Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 (2011:6)
15€
ex
Arbetsmarknadsbarometern 2011 (2011:5)
15€
ex
Utvärderarnas rapport 2010 - Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 (2011:4)
15€
ex
Nordisk-Baltisk sjöfart (2011:3)
15€
ex
Konjunkturläget våren 2011 (2011:2)
15€
ex
Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts (2011:1)
15€
ex

ÅSUB Rapport 2010

Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation (2010:9)
13€
ex
Upplevd diskriminering i det åländska samhället år 2010 (2010:8)
13€
ex
Halvtidsutvärdering. Landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland (2010:7)
13€
ex
Den ålandsbaserade sjöfartens ekonomiska betydelse (2010:6)
13€
ex
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2010 (2010:5)
13€
ex
Mariebad. En kundundersökning (2010:4)
13€
ex
Arbetsmarknadsbarometern 2010 (2010:3)
13€
ex
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2010 (2010:2)
13€
ex
Konjunkturläget våren 2010 (2010:1)
13€
ex

ÅSUB Rapport 2009

Handelsintegration och välfärdsutveckling under EU-medlemskapet (2009:14)
13€
ex
Vilka krav kan vi ställa på framtidens kommuner? Ett underlag för den fortsatta diskussionen om organiseringen av kommunsektorn på Åland (2009:13)
13€
ex
Regionala effekter av fast vägförbindelse till Föglö (2009:12)
13€
ex
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2009 (2009:11)
13€
ex
Konjunkturläget hösten 2009 (2009:10)
13€
ex
Ålänningars radiolyssnar- och TV-tittarvanor (2009:9)
13€
ex
Arbetsmarknadsbarometern våren 2009 (2009:8)
13€
ex
Behovet av finska i ålänningarnas vardagsliv. Den svenskspråkiga servicen inom offentlig sektor och (2009:7)
13€
ex
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn. Våren 2009 (2009:6)
13€
ex
Den åländska beskattningen. Ekonomiska effekter av alternativa framtidsscenarier 2010-2020 (2009:5)
13€
ex
Konjunkturläget våren 2009 (2009:4)
13€
ex
Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2008 (2009:3)
13€
ex
Mot den tredje generationens regionpolitik (2009:2)
13€
ex
Ålänningars kultur- och fritidsvanor (2009:1)
13€
ex

ÅSUB Rapport 2008

Ålänningarna och miljön - Beteende och förändringsvilja i vardagen (2008:7)
13€
ex
Arbetsmarknadsbarometern - våren 2008 (2008:6)
13€
ex
Bornholm Economic and Innovative capacity: Dealing with Dichotomies (2008:5)
13€
ex
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn - våren 2008 (2008:4)
13€
ex
Konjunkturläget våren 2008 (2008:3)
13€
ex
Kvinnors företagande på Åland. En samhällsekonomisk resurs med tillväxtpotential (2008:2)
13€
ex
Det finska språkets ställning inom det åländska arbetslivet (2008:1)
13€
ex

ÅSUB Rapport 2007

Färöarna - En studie av institutionellt handlingsutrymme, ekonomisk utveckling och ekonomisk-politis
13€
ex
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn (2007:9)
13€
ex
Konjunkturläget hösten 2007 (2007:6)
13€
ex
Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland (2007:5)
13€
ex
Prognos för flitpengens utveckling 2008-2010. En analys av olika faktorers inverkan på skattegottgör
13€
ex
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn. Våren 2007 (2007:3)
13€
ex
Det åländska sjöklustret (2007:2)
13€
ex
Konjunkturläget våren 2007 (2007:1)
13€
ex

ÅSUB Rapport 2006

De åländska hushållens välfärd (2006:11)
13€
ex
Att skapa sin försörjning i insulära regioner. Sex nordiska fallstudier (2006:10)
13€
ex
Förhandsbedömningar av Ålands EU-program 2007-2013 (2006:9)
13€
ex
Ålänningarnas partisympatier. Hösten 2006 (2006:8)
13€
ex
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2006 (2006:7)
13€
ex
Konjunkturläget hösten 2006 (2006:6)
13€
ex
Kommunreform på Åland? En förstudie (2006:5)
13€
ex
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn - våren 2006 (2006:4)
13€
ex
Konjunkturläget våren 2006 (2006:3)
13€
ex
Det framtida behovet av utbildning på Åland (2006:2)
13€
ex
Företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare och Ålands Företagareförening (2006:1)
13€
ex

ÅSUB Rapport 2005

Sub-National Insular Jurisdictions (SNIJs) as Configurations of Jurisdictional Powers and Economic C
13€
ex
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2005 (2005:5)
13€
ex
Konjunkturläget hösten 2005 (2005:4)
13€
ex
Uppföljning av landskapsandelarna och kommunernas ekonomi 1998-2003 (2005:3)
13€
ex
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2005 (2005:2)
13€
ex
Konjunkturläget våren 2005 (2005:1)
13€
ex

ÅSUB Rapport 2004

EU-medlemskapets effekter på den åländska ekonomin i ett internationellt perspektiv (2004:10)
13€
ex
Fiskerinäringens betydelse för samhällsekonomin på Åland (2004:9)
13€
ex
Konjunkturläget hösten 2004 (2004:8)
13€
ex
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2004 (2004:7)
13€
ex
På jakt efter tillväxt (2004:6)
13€
ex
Det åländska skatteundantagets samhällsekonomiska betydelse idag och i framtiden (2004:5)
13€
ex
Rådgivningen vid Ålands hushållningssällskap - en utvärdering (2004:4)
13€
ex
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2004 (2004:3)
13€
ex
Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland (2004:2)
13€
ex
Future Challenges to Small Municipalities (Särtryck 2004:1)
13€
ex
Konjunkturläget våren 2004 (2004:1)
13€
ex

ÅSUB Rapport 2003

Evenemangsundersökningen 2003 (2003:9)
10€
ex
Halvtidsutvärdering Ålands mål 3 program (2003:8)
10€
ex
Halvtidsutvärdering Ålands mål 2 program (2003:7)
10€
ex
Konjunkturläget hösten 2003 (2003:6)
10€
ex
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2003 (2003:5)
10€
ex
En snabb BNP-indikator för det privata näringslivet på Åland (2003:4)
10€
ex
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2003 (2003:3)
10€
ex
Det åländska jordbrukets framtida utvecklingsförutsättningar (2003:2)
10€
ex
Konjunkturläget våren 2003 (2003:1)
10€
ex
Ex-post evaluation urban community initiative (1994-1999)
10€
ex

ÅSUB Rapport 2002

Bussiga stan? (2002:9)
10€
ex
Konjunkturläget hösten 2002 (2002:8)
10€
ex
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2002 (2002:7)
10€
ex
Efterhandsutvärdering Ålands mål 5b-program 1995-1999 (2002:6)
10€
ex
Den åländska näringsrätten. Historisk bakgrund och tillämpning under det sena 1990-talet (2002:5)
10€
ex
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2002 (2002:4)
10€
ex
Konjunkturläget våren 2002 (2002:3)
10€
ex
Ålänningarnas kunskap om den statliga verksamheten på Åland (2002:2)
10€
ex
Det åländska sjöfartsklustret (2002:1)
10€
ex

ÅSUB Rapport 2001

Konjunkturläget hösten 2001 (2001:9)
10€
ex
Uppföljning av kommunernas ekonomi och landskapsandelar (2001:8)
10€
ex
Nordiskt näringspolitiskt program (2001:7)
10€
ex
Narkotikasituationen på Åland (2001:6)
10€
ex
Ålänningarnas fritids- och kulturvanor (2001:5)
10€
ex
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2001 (2001:4)
10€
ex
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2001 (2001:3)
10€
ex
Det åländska informationssamhället (2001:2)
10€
ex
Konjunkturläget våren 2001 (2001:1)
10€
ex

ÅSUB Rapport 2000

Gymnasialstadieskolornas kostnader - en jämförande analys (2000:11)
10€
ex
Konjunkturläget hösten 2000 (2000:10)
10€
ex
Stöd till glesbygdshandeln - men hur? (2000:9)
10€
ex
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2000 (2000:8)
10€
ex
Utvärdering av investerings- och startstödet till lantbruket på Åland 1997-1998 (2000:7)
10€
ex
Utvecklingen av handeln i Mariehamn och övriga Åland (2000:6)
10€
ex
Sea Transports in the Baltic Sea (2000:5)
10€
ex
Understanding the synergy between spatial planning, public investments and private business (2000:4)
10€
ex
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2000 (2000:3)
10€
ex
Konjunkturläget våren 2000 (2000:2)
10€
ex
Dagligvarupriserna på Åland (2000:1)
10€
ex

ÅSUB Rapport 1999

Sea transport in the Baltic Sea Region (1999:15)
8,40€
ex
Det åländska transportstödet (1999:14)
8,40€
ex
Konjunkturläget hösten 1999 (1999:13)
8,40€
ex
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 1999 (1999:12)
8,40€
ex
En EU-anpassad sjöfartspolitik (1999:11)
8,40€
ex
Uppföljning av landskapsandelssystemet och finansieringen av ÅHS 1990-1999 (1999:10)
8,40€
ex
Ålänningarnas partisympatier i augusti 1999 (1999:9)
8,40€
ex
Utvärdering av EU-programmen mål 5b, 3 och 4 på Åland 95-99 (1999:8)
8,40€
ex
Ålänningarna och deras identitet (1999:7)
8,40€
ex
Förslag till etablering av ett åländskt fartygsregister och tonnagebeskattningsregim (1999:6)
8,40€
ex
Beroendeförhållandena inom den åländska ekonomin (1999:5)
8,40€
ex
Fördelning av de kommunala samfundsskatterna på Åland (1999:4)
8,40€
ex
Konjunkturläget våren 1999 (1999:3)
8,40€
ex
Företagandet och näringspolitiken på Åland inför millennieskiftet (1999:2)
6,70€
ex
Det åländska skatteundantaget inom EU (1999:1)
6,70€
ex
Konjunkturläget inför kommunernas budgetprocess våren 1999
8,40€
ex

Fyll i namn och adress

Namn
Adress
Postnummer och postadress
Land
E-post