Konjunkturöversikter

Här publiceras årligen konjunkturanalyser över åländsk ekonomi, dels i form av omfattande rapporter med branschvisa översikter, dels som sammanfattande konjunkturindikatorer. Under den här rubriken publiceras även metodikrapporter inom området.

Senaste nyheterna och publikationerna

Nyheter

Konjunkturindikatorer 2015

Ekonomisk översikt hösten 2014

Det allmänna ekonomiska läget hösten 2013

Publikationer

Konjunkturindikatorer 2016 (Ö2017:1)

Ekonomisk översikt hösten 2016 (Ö2016:3)

Konjunkturläget våren 2016 (R2016:2)

Konjunkturindikatorer 2015 (Ö2016:2)

Ekonomisk översikt hösten 2015 (Ö2015:3)