Enkätundersökningar och övrigt

Här hittar ni enkät- och intervjuundersökningar inom olika områden. Här finns även resultatet från andra studier exempelvis inom områdena regionalpolitik, infrastruktur samt tvärsektoriella projekt.

Senaste nyheterna och publikationerna

Publikationer

Ålänningars alkohol-, narkotika och tobaksbruk samt spelvanor 2016

Bildpresentation: Alkohol, narkotika, tobak och spelande

Språkbehovet i det privata näringslivet (R2016:6)

Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016 (R2016:4)

Bildpresentation: Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016