Branschstudier, företagande

Ämnesområdet omfattar analyser av olika branscher och sektorer inom ekonomin samt studier av förutsättningarna för företagande. Vissa studier, såsom Turismens samhällsekonomiska betydelse, görs regelbundet med några års intervaller.

Senaste nyheterna och publikationerna

Publikationer

Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013 (R2014:1)

Bildpresentation: Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013

Små företags kapitalförsörjning på Åland (R2012:6)

The significance of duty-free sales on board ferries to the transnational transport system in the Baltic Sea Region (R2011:8)

Nordisk-Baltisk sjöfart 2011 (R2011:3)