Arbetsmarknad 

Inom området publiceras årligen en barometer över arbetskraftsefterfrågan. Under rubriken publiceras även prognoser för det framtida utbildnings- och kompetensbehovet samt andra analyser med fokus på arbetsmarknaden och arbetslivet.

Ålänningarnas utbildningsbehov

Utbilningsbehov och arbetsmarknad 2025

Senaste nyheterna och publikationerna

Publikationer

Språkbehovet i det privata näringslivet (R2016:6)

Bildpresentation: Arbetsmarknadsbarometern 2016

Arbetsmarknadsbarometern 2016 (R2016:3)

Med en fot i arbetslivet (R2016:1)

Arbetsmarknadsbarometern 2015 (R2015:3)