Offentliga sektorn

Inom det här området finns studier som belyser landskapet och självstyrelsen, kommunsektorn, den statliga sektorn på Åland samt den offentliga sektorns ekonomi. Här presenteras även resultat av analyser av enskilda offentliga serviceområden.

Senaste nyheterna och publikationerna

Nyheter

Enkät om den framtida kommunindelningen

Finansieringen av Kommunernas socialtjänst

Publikationer

Medborgarundersökning: Mariehamn - hösten 2015 (R2015:6)

Framtida finansiella relationer mellan Åland och Finland (R2015:4)

Ekonommisk utsatthet 2012 (R2015:2)

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer (R2014:7)

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 (Ö2014:1)