Utvärderingar

Under den här rubriken publiceras främst utvärderingar av olika politikinsatser och EU-program, men även utvärderingar av privata verksamheter med samhällsstöd. Utvärderingarna kan utgöra förhandsbedömningar, värdering av pågående verksamheter och initiativ eller efterhandsutvärderingar av genomförda program och insatser.

Senaste nyheterna och publikationerna

Publikationer

Slututvärdering av Landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland 2007–2013 (R2016:5)

Förhandsutvärderingen av Ålands europeiska strukturfondsprogram 2014-2020 (R2014:8)

Utvärderarnas årsrapport 2013 LBU 2007-2013 (R2014:3)

Utvärderarnas rapport 2012 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden 2007-2013 (R2013:2)

Utvärderarnas rapport 2011. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden 2007-2013 (R2012:3)