Översikter och indikatorer

 

Publikationsserien Översikter och indikatorer omfattar kärnfulla sammanställningar av indikatorer och kortfattade analyser inom olika temaområden. Indikatorerna kan bestå av officiella statistiska uppgifter, men även data som inte representerar officiell statistik.

Senaste nyheterna och publikationerna

Publikationer

Inkomstfördelning och välfärd 2016 (Ö2016:5)

Jämställhetsbilaga till landskapets budget 2017 (Ö 2016:4)

Ekonomisk översikt hösten 2016 (Ö2016:3)

Konjunkturindikatorer 2015 (Ö2016:2)

Hållbar utveckling år 2016 (Ö2016:1)