Miljö och energi

Statistiken omfattar data om geografi, väder, naturskydd och avfall samt uppgifter om förbrukning och utsläpp som påverkar miljön. Också uppgifter om energiförsörjningen ingår.

Beskrivning av statistiken

Statistik om miljö och energi finns i Publikationerna nedan samt i Databaserna och som Exceltabeller.

Senaste nyheterna och publikationerna

Nyheter

Hållbar utveckling 2016

Arealen 1.1.2015

Kommunala miljönyckeltal år 2012

Kommunala miljönyckeltal år 2011

Temaområdet hållbar utveckling

Publikationer

Avfallsstatistik 2014 (MIS2015:4)

Avfallsstatistik 2012 (MIS2013:5)

Avfallsstatistik 2010 (MIS2011:3)

Avfallsstatistik 2008 (MIS2009:3)

Avfallsstatistik 2006 (MIS2007:3)