Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsstatistiken innehåller uppgifter om arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa. De sysselsatta redovisas efter näringsgren, sektor och yrkesställning. Arbetslöshetsstatistiken publiceras varje månad.

Allmän beskrivning av arbetsmarknadsstatistiken

Detaljerad beskrivning av arbetslöshetsstatistiken

Arbetsmarknadsstatistik finns i Publikationerna nedan samt i Databaserna och som Exceltabeller

Preliminär publiceringskalender 2016
5.1.2016 Arbetslöshetssituationen december 2015
2.2.2016 Arbetslöshetssituationen januari 2016
2.3.2016 Arbetslöshetssituationen februari 2016
4.4.2016 Arbetslöshetssituationen mars 2016
3.5.2016 Arbetslöshetssituationen april 2016
2.6.2016 Arbetslöshetssituationen maj 2016
4.7.2016 Arbetslöshetssituationen juni 2016
18.8.2016* Arbetslöshetssituationen juli 2016
2.9.2016 Arbetslöshetssituationen augusti 2016
4.10.2016 Arbetslöshetssituationen september 2016
2.11.2016 Arbetslöshetssituationen oktober 2016
2.12.2016 Arbetslöshetssituationen november 2016
3.1.2017 Arbetslöshetssituationen december 2016
*) Reviderat datum

 

Senaste nyheterna och publikationerna

Nyheter

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2015, preliminära uppgifter

Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2014

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2014, preliminära uppgifter

Heltids- och deltidsarbetande på Åland år 2014

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2013, preliminära uppgifter

Publikationer

Arbetslöshetssituationen december 2016 (AR2016:13)

Arbetslöshetssituationen november 2016 (AR2016:12)

Arbetslöshetssituationen oktober 2016 (AR2016:10)

Arbetslöshetssituationen september 2016 (AR2016:9)

Arbetslöshetssituationen augusti 2016 (AR2016:8)