Sjöfart

Sjöfartsstatistiken omfattar två delar. För det första ordinarie statistik med uppgifter om handelsflottan, sysselsättning och passagerarflöden till sjöss. De flesta av dessa uppgifter uppdateras årsvis.

För det andra tillhandahåller vi konjunkturindikatorer för sjöfarten som uppdateras kvartals- eller månadsvis.  

Beskrivning av statistiken

Handelsflottan, sysselsättning och passagerarflöden

Vår ordinarie sjöfartsstatistik omfattar dels uppgifter om handelsflottans storlek, ägande, registertillhörighet, inklusive uppgifter om enskilda fartyg, dels uppgifter om sysselsättning och passagerarflöden.

Den ordinarie sjöfartsstatistiken finns i Databaserna (PC Axisformat, nerladdningsbart bland annat som Exceltabeller) och som färdiga Exceltabeller.

Konjunkturindikatorer för sjöfarten

Denna statistik omfattar olika internationella index som dels speglar kostnadsläget för sjöfarten (bränslekostnader), dels indikatorer som speglar läget på marknads- och intäktsidan för såväl torrlast- som tankerverksamhet.

Konjunkturindikatorer för sjöfarten finns i Databaserna (PC Axisformat, nerladdningsbart bland annat som Exceltabeller) och som färdiga Exceltabeller.

Kommentarer och frågor om sjöfartsstatistiken kan lämnas per e-post: info@asub.ax

Senaste nyheterna och publikationerna

Nyheter

Sjöfart 2015

Publikationer

Sjöfart 2015 (SJ2016:1)

Sjöfart 2014 (SJ2015:1)

Sjöfart 2013 (SJ2014:1)