Byggande

Statistiken över byggande innehåller uppgifter om produktionen av byggnader och bostäder efter typ, storlek och ägare samt om byggnadsbeståndet. Många uppgifter finns på kommunnivå.

Beskrivning av statistiken

Statistik om byggande finns i Databaserna och som Exceltabeller.

Senaste nyheterna och publikationerna

Nyheter

Fastighetsöverlåtelser 2015

Fastighetsöverlåtelser 2014

Publikationer

Byggandet 2014 (BY2015:2)

Byggandet 2013 (BY2015:1)

Byggandet 2012 (BY2013:1)

Byggandet 2011 (BY2012:1)

Byggandet 2010 (BY2011:1)