Boende

Boendestatistiken omfattar uppgifter om bostäder och deras användning, bostadshushåll och boendestandard. Också uppgifter om hyresnivåer och fritidshus ingår. Många uppgifter finns på kommunnivå.

Beskrivning av statistiken

Boendestatistik finns i Publikationerna nedan samt i Databaserna och som Exceltabeller.

Senaste nyheterna och publikationerna

Nyheter

Aktiebostadsöverlåtelser 2010-2015

Publikationer

Hyresstatistik 2016 (BO2016:1)

Bostäder och boendeförhållanden 2015 (BO2016:2)

Hyresstatistik 2014 (BO2014:1)

Bostäder och boendeförhållanden 2013 (BO2014:2)

Hyresstatistik 2012 (BO2013:1)