Turism

Turiststatistiken innehåller uppgifter om inresande till Åland samt om anlända och övernattande gäster på inkvarteringsanläggningarna efter hemland. Också vissa uppgifter om turistföretagen finns med. Uppgifter om inkvarteringsstatistik för hotell publiceras månatligen.

Beskrivning av statistiken

Turiststatistik finns i Publikationerna nedan samt i Databaserna och som Exceltabeller.

Senaste nyheterna och publikationerna

Publikationer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2016 (TU 2016:14)

Inresande till Åland 2016 (TU 2016:13)

Inkvarteringsstatistik för hotell november 2016 (TU 2016:12)

Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2016 (TU 2016:11)

Statistik över gästhamnarna 2016 (TU 2016:10)