Nationalräkenskaper

Statistiken visar den totala bruttonationalprodukten (BNP) och de enskilda näringsgrenarnas förädlingsvärde. Vidare finns uppgifter om kapitaltransaktioner och användningen av BNP samt statistik om Ålands externa handel.

Beskrivning av statistiken

Nationalräkenskapsstatistik finns i Publikationerna nedan samt i Databaserna och som Exceltabeller.

Observera att handelsstatistik från och med år 2012 (statistikår 2011) publiceras under området "Handel". Tidigare år finns kvar under "Nationalräkenskaper". Samtliga databaser har flyttats till området "Handel".

Senaste nyheterna och publikationerna

Nyheter

Ålands socialräkenskapsmatris 2010

Ålands SAM 2007

Publikationer

Nationalräkenskaper 2014 (NA2016:2)

Nationalräkenskaper 2013 (NA2016:1)

De åländska hushållens konsumtion 2012 (NA 2014:02)

Nationalräkenskaper 2012 (NA2015:1)

Nationalräkenskaper 2011 (NA2014:1)