Finans och försäkring 

Statistiken innehåller ekonomiska uppgifter om bankväsendet, kreditgivning samt antal kontor och personal.

Beskrivning av statistiken

Statistik om finans och försäkring finns i Exceltabeller. För närvarande har ÅSUB inte publicerat någon publikation inom detta ämnesområde. 

Senaste nyheterna och publikationerna