Handel

Statistiken innehåller uppgifter såväl om handelns ekonomi som arbetsställen. 

Beskrivning av statistiken

Handelsstatistiken finns i Publikationerna nedan samt i Databaserna och som Exceltabeller.

Observera att handelsstatistik från och med år 2012 (statistikår 2011) publiceras under området "Handel". Tidigare år finns kvar under "Nationalräkenskaper". Samtliga databaser har flyttats till området "Handel".

Senaste nyheterna och publikationerna

Nyheter

Varuhandelsstatistik 2006-2010

Varuhandelsstatistik 2005-2009

Varuhandelsstatistik 2004-2008

Varuhandelsstatistik 2003-2007

Varuhandelsstatistik 2002-2006

Publikationer

Varuhandelsstatistik 2011-2015 (HA2016:1)

Varuhandelsstatistik 2010-2014 (HA2015:1)

Varuhandelsstatistik 2010-2013 (HA2014:1)

Varuhandelsstatistik 2010-2012 (HA2013:1)

Varuhandelsstatistik 2010-2011 (HA2012:1)