Tillverkningsindustri 

Statistiken innehåller ekonomiska uppgifter om tillverkningsindustrin samt uppgifter om arbetsställen och arbetade timmar. 

Beskrivning av statistiken

Statistik om tillverkningsindustrin finns i Exceltabeller. För närvarande har ÅSUB inte publicerat någon publikation inom detta ämnesområde. 

 
Senaste nyheterna och publikationerna