Jord- och skogsbruk, fiske 

Statistiken innehåller uppgifter om näringsgrenarnas produktion och resurser. Fiskestatistiken omfattar även fiskodling.

Beskrivning av statistiken

Statistik om jord- och skogsbruk samt fiske finns som Exceltabeller. En webpublicering finns som nyhet här nedan.

Senaste nyheterna och publikationerna

Nyheter

Sålda lantbruksprodukter 2015

Sålda jordbruksprodukter 2014

Sålda lantbruksprodukter 2013

Sålda lantbruksprodukter 2012

Sålda lantbruksprodukter 2011