Jord- och skogsbruk, fiske 

Statistiken innehåller uppgifter om näringsgrenarnas produktion och resurser. Fiskestatistiken omfattar även fiskodling.

Beskrivning av statistiken

Statistik om jord- och skogsbruk samt fiske finns som Exceltabeller. En webpublicering finns som nyhet här nedan.

2016

Nyheter

Sålda lantbruksprodukter 2015