Inkomster och skatter

Statistiken omfattar uppgifter om befolkningens inkomster, skatter efter storleksklasser och slag. Även uppgifter om tillgångar och skulder finns.

Beskrivning av statistiken

Statistik om inkomster och skatter finns i Databaserna och som Exceltabeller. För närvarande har ÅSUB inte publicerat någon publikation inom detta ämnesområde.

Senaste nyheterna och publikationerna

Publikationer

Inkomstfördelning och välfärd 2016 (Ö2016:5)

Inkomstfördelning och välfärd 2015 (Ö2015:5)

Inkomstfördelning och välfärd 2014 (Ö2014:2)