Företag

Statistiken visar antal företag och arbetsställen efter storlek och bransch och innehåller också branschvisa uppgifter om företagens bokslut.

Beskrivning av statistiken

Bokslutsstatiken för företag använder vissa nyckeltal som går att beräkna från offentliga årsredovisningar. Dessa definieras och förklaras i dokumentet nedan. 

Definitioner för nyckeltal i bokslutsstatistiken 

Företagsstatistik finns i Publikationerna nedan samt i Databaserna och som Exceltabeller.

Senaste nyheterna och publikationerna

Nyheter

Koncernstatistik 2014

Företagen på Åland 31.12.2015

Koncernstatistik 2013

Företagen på Åland 31.12.2014

Företagen på Åland 31.12.2013

Publikationer

Bokslutsstatistik för företag 2013-2014 (FO2016:1)

Bokslutsstatistik för företag 2012-2013 (FO2015:1)

Bokslutsstatistik för företag 2011-2012 (FO2014:2)

Bokslutsstatistik för företag 2010-2011 (FO2014:1)

Bokslutsstatistik för företag 2009-2010 (FO2012:1)