Hälso- och sjukvård

Statistiken innehåller uppgifter om verksamheten inom hälso- och sjukvården.

Beskrivning av statistiken

Statistik om hälso- och sjukvård finns i Exceltabeller. För närvarande har ÅSUB inte publicerat någon publikation inom detta ämnesområde.

Senaste nyheterna och publikationerna

Nyheter

Dödsorsaker på Åland 1969-2014