Rättsväsende

Statistiken innehåller uppgifter om brottslighet och domstolsverksamhet.

Beskrivning av statistiken

Statistik om rättsväsende finns som Exceltabeller. För närvarande har ÅSUB inte publicerat någon publikation inom detta ämnesområde.

Senaste nyheterna och publikationerna