Val

Statistiken över allmänna valen visar antal röstberättigade, valdeltagande, rösternas fördelning på partier och kandidater samt uppställda och invalda kandidater. Resultatet från vissa specialstudier av valdeltagandet framgår också.

Beskrivning av statistiken

Valstatistik finns i Publikationerna nedan samt i Databaserna och som Exceltabeller.

Senaste nyheterna och publikationerna

Nyheter

Valdeltagande efter kön och kommun 2015

Kandidaterna i kommunalvalet 2015

Lagtingskandidaterna 2015

Riksdagsval 1907-2011

Förtroendevalda 2012

Publikationer

Riksdagsvalet 2015 (VA2015:1)

Valdeltagandet 2015 (VAS2016:1)

Bildpresentation: Valdeltagandet 2015

Lagtings- och kommunalvalet 2015 (VAS2015:7)

Valet till Europaparlamentet 2014 (VA2014:1)