ÅSUBs direktionsmedlemmar 2016 - 2019

 

Lantråd och regeringschef Katrin Sjögren, Ålands landskapsregering (ordförande)

Bitr. finanschef Runa Tufvesson, Ålands landskapsregering (viceordförande)

Kommundirektör Erik Brunström, Finströms kommun

Avdelningschef Inger Eklund, SCB  

Verkställande direktör Anders Ekström, Ålands näringsliv 

Rektor Edvard Johansson, Högskolan på Åland