Lagtingsvalet 18.10.2015. Godkända röster efter politisk gruppering samt mandatfördelningen efter kön i lagtinget

De politiska grupperingarnas röstetal och antal invalda i landstings-lagtingsval 1979-2015 

Invalda lagtingsledamöter 2015

Mandatfördelningen i kommunernas fullmäktige 2015

Könsfördelningen i lagtinget och kommunernas fullmäktige 1987-2015

Invalda lagtingsledamöter efter kommun och kön 1922-2015

Kandidater i kommunalvalet 2015 efter kön, medelålder och kommun

Kandidater i kommunalvalen 2007-2015 efter kön och politisk gruppering

Kandidater i kommunalvalet 2015 efter kommun och politisk gruppering

Kandidater i kommunalvalen 2007-2015 efter ålder samt 2015 efter kön och ålder

Kandidater i kommunalvalet 2015 efter ålder och politisk gruppering

Kandidater i kommunalvalet 2015 efter födelseort, kön, politisk gruppering och region

Kandidater i kommunalvalen 1995-2015 efter kön, kommun och politisk gruppering

Kandidater i lagtingsvalen 2007-2015 efter kön och politisk gruppering

Kandidater i lagtingsvalet 2015 efter kön och kommun

Kandidater i lagtingsvalet 2015 efter kommun och politisk gruppering

Kandidater i lagtingsvalen 2007-2015 efter ålder samt 2015 efter ålder och kön

Kandidater i lagtingsvalet 2015 efter ålder och politisk gruppering

Kandidater i lagtingsvalet 2015 efter födelseort, kön, politisk gruppering och boenderegion

Kandidater i landstings-/lagtingsvalen 1967-2015 efter kön, kommun och politisk gruppering

Röstberättigade, röstande samt valdeltagande i lagtingsvalen 1975-2015 och kommunalvalen 1995-2015 

Valdeltagande i lagtings- och kommunalvalen 1999-2015 efter ålder och kön, procent

Valdeltagande efter kommun och kön i lagtings- och kommunalvalet 2015 

Valdeltagandet i kommunal-, lagtings- samt riksdagsval på Åland (%) 1971-2015

Förtroendevalda 2012 efter kommun, organ och kön

Förtroendevalda 2012 efter organ och ålder

Förtroendevalda 2012 efter typ av organ, ålder och kön

Förtroendevalda 2012 efter region, ålder och kön

Förtroendevalda 2012 efter organ, parti och kön

Förtroendevalda i presidierna 2012 efter organ och kön