Studerande i utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland höstterminerna 2000-2016

Studerande efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2016 efter nivå, hemort, ålder och kön

Studerande efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2016 efter utbildningsnivå, utbildningsområde och kön

Studerande efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2016 efter skola och hemort

Studerande efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2000-2016 efter skola och kön 

Antal utexaminerade efter kön, skola och år 2000-2015

Antal utexaminerade efter utbildningsnivå, utbildningsområde och hemort 2015

De utexaminerade 2006-2010 efter hemort vid antagningen, utbildningsnivå och hemort fem år efter examen

Deltagare i läroavtalsutbildning 2003-2015 efter kön och utbildningsområde

Andel studerande som utexaminerats från de 3-åriga utbildningsprogrammen på gymnasienivå 2008-2012 efter kön, studietid och år då studierna påbörjats

Andel studerande som utexaminerats från de 3-åriga utbildningsprogrammen på gymnasienivå 2008-2012 efter utbildningsprogram, kön och år då studierna påbörjats

Studieavbrott på de 3-åriga utbildningsprogrammen på gymnasienivå 2008-2012 efter orsak, kön och år

De utexaminerade från de 3-åriga utbildningsprogrammen på gymnasienivå 2008-2012 efter fortsatta studier 2008-2012 och kön

De utexaminerade från de 3-åriga utbildningsprogrammen på gymnasienivå 2008-2012 som fortsatt studera på yrkeshögskola, högskola eller universitet efter plats för fortsatta studier 2008-2012 och kön

De utexaminerade från de 3-åriga utbildningsprogrammen på gymnasienivå 2008-2012 som fortsatt studera på yrkeshögskola, högskola eller universitet 2008-2012 efter utbildningsområde och kön