Personregister på ÅSUB

Uppgifter som man kan begära utdrag ur

Administrativa adressregistret   
Företagsregistret   

Blankett för ansökan om information ur registren.

Register som används bara för statistik och forskning och som man inte kan begära utdrag ur

Studerande   
Utbildningsnivå   
Lärare    
Befolkning
Befolkningsrörelsen  
Lönestatistik   
Påbyggda företagsregistret  
Momsregistret   
Hyror    
Röstberättigade   
Kandidater vid allmänna val  
Förtroendevalda
Sysselsättning