Social hållbarhet 11: Risken för arbetslöshet år 2014 (%)

Diagrammet nedan illustrerar risken för arbetslöshet på Åland år 2014 samt för hela landet år 2013. Noterbart är att det både på Åland och i resten av landet föreligger något högre risk för män att blir arbetslösa. År 2013 var 13.647 personer i åldern 18–64 år sysselsatta på Åland, av dessa var 229 personer arbetslösa år 2014. Risken för arbetslöshet var således endast ca 1,7 procent (samma som året innan). För Finland har vi inte tillgång till uppgiften för år 2014, men risken för arbetslöshet var både år 2013 och år 2015 ca 4,4 procent. Risken tenderar att vara marginellt högre för män, än för kvinnor.


Uppgifterna gäller situationen den 31 december. Det vill säga i figuren ovan antalet sysselsatta den 31.12.2013 och antalet arbetslösa den 31.12.2014. Uppgifterna gäller personer i åldern 18–64 år. 

Ladda ned diagram och underlagstabell i Excel-format.