Personal

 

 

 

Katarina Fellman

Direktör, pol.mag.

Katarina Fellman ansvarar för den övergripande ledningen och utvecklingen av ÅSUBs statistikproduktion och forskningsverksamhet. Fellman har ansvaret för ÅSUBs ekonomi, personal och internationella samarbete. Fellman är också engagerad i institutets projektverksamhet, särskilt inom forsknings- och utredningsverksamheten. Hon har ansvarat för en lång rad utrednings- och forskningsuppdrag bland annat inom regional utveckling, demografi, kunskapsekonomi och offentlig ekonomi samt inom utvärdering av politikinsatser. Fellman deltar i det nordiska chefsstatistikersamarbetet och är även engagerad inom det regionalpolitiska forskningsområdet i det nordiska samarbetet.

Telefon    +358 (0)18 25492
E-post      katarina.fellman[at]asub.ax

 

Kenth Häggblom

Statistikchef, pol.mag.

Har ett övergripande ansvar för samordning och utveckling av ÅSUBs statistikverksamhet. Inom den direkta statistikproduktionen ligger tyngdpunkten i hans arbete inom områdena befolkning, val, utbildning och kultur samt primärnäringar. Därtill kommer ansvar för externt samarbete i förhållande till finländsk och nordisk statistik samt för leveranser till FNs statistiksystem. Tycker att det är viktigt att göra statistiken känd, förstådd och använd av så många som möjligt.

Telefon   +358 (0)18 25497
E-post     kenth.haggblom[at]asub.ax

 

 

 

Iris Åkerberg

Statistiker, ekon.mag.

Arbetar med statistikproduktion inom olika områden, vilket innebär insamling av uppgifter, bearbetning och sammanställning samt utveckling av statistiken. Tyngdpunkten i hennes arbete ligger inom områdena allmän statistik samt offentliga sektorns ekonomi och verksamhet. Allmänna statistiken omfattar bl a Statistisk årsbok, Åland i siffror, nordisk statistik samt könsrelaterad statistik. Åkerberg har ett speciellt ansvar för ÅSUBs hemsida.

Telefon   +358 (0)18 25496
E-post     iris.akerberg[at]asub.ax

 

 

Jonas Karlsson

Statistiker, ekon.lic.

Arbetar främst med databehandling och statistikproduktion. Inom statistikproduktionen arbetar Karlsson huvudsakligen inom den ekonomiska statistiken, bland annat med lönestatistiken för den privata sektorn på Åland.

Telefon  +358 (0)18 25581
E-post    jonas.karlsson[at]asub.ax 

 

 

Elin Sagulin

Statistiker, fil.mag

Arbetar med utredningar. I arbetet ingår allt från insamling av information till bearbetning och analys. Sagulin började jobba på ÅSUB i april och har tidigare jobbat med EU-bidrag från Europeiska socialfonden.

Telefon  +358 (0)18 25495
E-post    elin.sagulin[at]asub.ax

Sagulin är moderskapsledig under året.

 

 

 

Sanna Roos

Vik. statistiker, fil.dr

Roos  är till sin bakgrund samhällsvetare. Hon har doktorerat i psykologi i november 2014 och har även en tidigare examen i statsvetenskap. Roos har jobbat som forskare vid Åbo universitets psykologiska institution samt Åbo center för barn- och ungdomsforskning. Hon har erfarenhet av bland annat strukturell ekvationsmodellering (Mplus). 

Telefon  +358 (0)18 25495
E-post    sanna.roos[at]asub.ax

Sanna Roos är vikarie för Elin Sagulin.

 

Gerd Lindqvist

Statistiker, fil.mag.

Arbetar deltid med insamling, sammanställning och rapportering av statistikuppgifter, främst inom statistikområdena utbildning, befolkning, boende och val. Bistår också i arbetet med Statistisk årsbok för Åland.  

Telefon  +358 (0)18 25582
E-post    gerd.lindqvist[at]asub.ax

 

Christina Lindström

Bitr stat/adm sekr, merkonom

Ansvarar för turiststatistiken som omfattar inkvarterings-, inresande- och gästhamnsstatistik, förmedlar siffror till FNs månatliga statistikbulletin samt deltar i övrig statistikproduktion. Besvarar förfrågningar och slussar frågor som kräver specialkunskap till rätt handläggare samt ansvarar för administrativa uppgifter som t ex faktureringsunderlag, publikationsdatabaser, distributionsregister och bibliotek. Deltar också i utredningsverksamheten.

Telefon   +358 (0)18 25491
E-post     christina.lindstrom[at]asub.ax


 

Jouko Kinnunen

Forskningschef, ekon.dr.

Ansvarar för ledningen av utrednings- och forskningsverksamheten inom ÅSUB och deltar  i ÅSUBs utredningsverksamhet med ett speciellt intresse för kvantitativa metoder, prognoser och samhällsekonomisk modellering. Kinnunen doktorerade i nationalekonomi vid Helsingfors handelshögskola (nuförtiden en del av Aalto universitet) i december 2005. Kinnunen har en bakgrund som utredare på ÅSUB, forskare vid flera finländska forskningsinstitut samt som tjänsteman inom FN.

Telefon  +358 (0)18 25494
E-post    jouko.kinnunen[at]asub.ax

 

 

 

Richard Palmer

Utredare, fil.dr

Arbetar främst med analys och utredningar, med ett brett ansvarsområde. Ansvarar även för sjöfarts- och konjunkturstatistik. Inom analys- och utredningsarbetet ansvarar han främst för regelbundna konjunkturbedömningar, men också för studier om ekonomisk utsatthet och för kvalificerade brukarundersökningar.   

Palmer har tidigare verkat som forskare och lärare vid Stockholms universitet. Hans specialområde var där jämförande forskning kring näringslivets internationalisering och den ekonomiska globaliseringen i ett långsiktigt perspektiv.

Telefon  +358 (0)18 25489
E-post    richard.palmer[at]asub.ax

 

 

Johan Flink

Utredare, pol.mag.

Arbetar främst med olika typer av utredningar. Särskilt inriktad på det ekonomiska området där han bland annat deltar i arbetet med de regelbundna konjunktur- och arbetsmarknadsbedömningarna. Ansvarar förutom för enskilda utredningar även för nationalräkenskaperna och bokslutsstatistiken. Flink har arbetat på ÅSUB sedan 2014 och är examinerad från Åbo Akademi.

Telefon  +358 (0)18 25580
E-post    johan.flink[at]asub.ax