Ålänningarnas utbildningsbehov

Här finner du material kring utbildningsbehovet hos ålänningar i åldern 17-60 år, och kring den åländska arbetsmarknaden.

Dessutom finner du en prognos över det framtida utbildningsbehovet på Åland 2006-2015. Förutom rapporter och bildpresentationer (i Power Point-format) får du tillgång till en databas från vilken du själv kan göra uttag. För att öppna filerna i databasen behöver du programmet PC-Axis, som kan laddas ner här. 

Arbetsmarknadsbarometern

Rapporter

Arbetsmarknadsbarometern 2016(pdf)

Arbetsmarknadsbarometern 2015(pdf)

Arbetsmarknadsbarometern 2014(pdf)

Arbetsmarknadsbarometern 2013(pdf)

Arbetsmarknadsbarometern 2012 (pdf)

Arbetsmarknadsbarometern 2011 (pdf)

Arbetsmarknadsbarometern våren 2010 (pdf)

Arbetsmarknadsbarometern våren 2009 (pdf)

Arbetsmarknadsbarometern våren 2008 (pdf)

Företagens kompetensbehov 2007 (pdf)

Företagens kompetensbehov 2006 (pdf)

Bildpresentationer

Arbetsmarknadsbarometern 2016 (pdf)

Arbetsmarknadsbarometern 2013 (pdf) 

Arbetsmarknadsbarometern 2012 (pdf) 

Arbetsmarknadsbarometern 2011 (pdf) 

Arbetsmarknadsbarometern 2010 (pdf)

Arbetsmarknadsbarometern 2009

Arbetsmarknadsbarometern 2008

Företagens kompetensbehov 2006

 

Det framtida utbildningsbehovet

Rapporter

Utbildningsbehov och arbetsmarknad 2025 (2013)

Det framtida behovet av utbildning på Åland (2006) (pdf)

Databasen för utbildningsbehovsstudier 

Databasen för båda studier

En kortfattad beskrivning av våra utbildningsstudie-databas finner du här.

Beskrivning av databasen för 2006-års studie. Innehåller en beskrivning över databasens uppbyggnad, en lista över filerna i databasen och en förteckning över undersökningens variabler och data.

Bildpresentationer (PDF, Power Point)

- Resultat från Utbildnngsbehov och arbetsmarknad 2025 (2013)

- Prognosmodellens resultat mars 2006

Rekrytering och utexaminering 2006-2015

- Enkätstudien 2005

Grundskolans elevunderlag 2010

Här finner du material kring det framtida elevunderlaget i grundskolan som baserar sig på kommunvisa befolkningsprognoser fråmn våren 2010. Förutom en statistikrapport finner du här en Power Point-presentation och databastabeller med detaljerade uppgifter.

Hela rapporten kan du läsa här.

En Power Point presentation kan du läsa här.

Databas  i Pc-Axis format

 

Grundskolans elevunderlag 2007

Här finner du material kring det framtida elevunderlaget i grundskolan som baserar sig på kommunvisa befolkningsprognoser. Förutom ett statistikmeddelande finner du här en Power Point-presentation och en databastabell med detaljerade uppgifter.

Statistikmeddelande våren 2007 (pdf)

Power Point-presentation våren 2007

Databastabeller (PC-Axisformat)