Kommunala sektorn

Här finns material samlat om de åländska kommunerna både i form av rapporter och meddelanden i pdf format och i databasen i PC-Axisformat (databasprogrammet kan Du ladda ner gratis här). Dessutom kan enstaka filer vara i excel-format. Några exempel på rapporter som finns samlade under denna temaingång är; de senaste ekonomiska översikterna för den kommunala sektorn som utkommer två gånger per år, årliga statistikrapporter om kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet samt speciellt framtagna enskilda rapporter såsom "Kommunreform på Åland?". I databastabellerna, ur vilka Du själv kan göra uttag, kan Du exempelvis hitta information om kommunernas driftsutgifter och befolkning. Dessutom har de åländska kommunerna tillgång till skattekalkyler speciellt framtagna för kommunerna.

Rapporter 

Finansieringen av Kommunernas socialtjänst

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn - hösten 2012

Uppföljning av landskapsandelsreformen 2008

Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation

Vilka krav kan vi ställa på framtiden kommuner?

Kommunreform på Åland?

Slutrapport från arbetsgruppen för planering av samhällsservicereformen

 

Statistik

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet år 2015 (pdf)

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet år 2014 (pdf)

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet år 2013 (pdf)

Kommunernas bokslut 2015 (preliminära uppgifter)(pdf)

Kommunernas bokslut 2014 (preliminära uppgifter)(pdf)

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 (pdf)

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 (pdf)

Kommunernas skattesatser 1998-2016 (excel)

Prisindex för den kommunala basservicen på Åland (pdf)

Lagtings- och kommunalvalet 2011 (pdf)

Kommunala förtroendevalda 2012 (pdf)

Barnomsorg efter kommun 2015 (excel)

Antal hushåll som fått hemtjänst efter kommun 2015 (excel)

Antal klienter i åldringshem och i serviceboende 2015 (excel)

Stöd för närståendevård 2010-2015 (excel)

Hemvårdsstöd, antal mottagare 2007-2015 (excel)

Antal inkomna barnskyddsanmälningar 2010-2015 (excel)

Databaser

Befolkning

Kommunernas driftskostnader

 

Presentationer

Sjukdomskostnadsavdragets betydelse i 2010-års beskattning

 

 

PC-Axis