Ekonomiska framtidsscenarier

Här hittar du resultat av olika typer av framåtblickande studier.  För tillfället innehåller denna temasida resultat av den så kallade skattestudien (ÅSUB-rapport 2009:5) och sjöklusterstudien (ÅSUB-rapport 2010:6).

Sjöklusterstudien 2010

Nedan hittar du länken till själva rapporten ”Den ålandsbaserade sjöfartens ekonomiska betydelse – En studie av klustereffekter och framtidsscenarier”.  Förutom rapporten och bildpresentation av studiens huvudresultat i Power Point  –format finns resultaten tillgängliga i form av en databas   Innehållet i filerna är delvis mer detaljerat än vad som presenteras i själva rapporten (t.ex. befolkningsutvecklingen).  Filerna innehåller korta anvisningar om datainnehållet. Ytterligare information och anvisningar finns i själva rapporten. Filerna i databasen är i PC-Axis- format, men du kan spara ned uppgifterna i olika format såsom till exempel Excel eller Text. Vill du spara ned filerna i PC-Axis -format kan du ladda ned programmet här.

Den ålandsbaserade sjöfartens ekonomiska betydelse – En studie av klustereffekter och framtidsscenarier (PDF-format)

Studiens databas (PC-Axis-format)

Beskrivning av studiens databas

Bildpresentationer (Power Point)
Sjöklusterstudiens huvudresultat

- Mer detaljerad resultatredovisning

Skattestudien 2009

Nedan hittar du länken till själva rapporten ”Den åländska beskattningen – Ekonomiska effekter av alternativa framtidsscenarier 2010-2020". Förutom rapporten och bildpresentation av studiens huvudresultat (i Power Point – format) har du tillgång till en PC-Axis databas.

Den åländska beskattningen - Ekonomiska effekter av alternativa framtidsscenarier 2010-2020 (PDF-format)

Databas (PC-Axisformat)

Beskrivning av databasen

Interaktivt diagram för skillnader i BNP-efterfrågekomponenter

Bildpresentationer (Power Point)
- Skatteutredningen. Genomförande och resultat i sammandrag