Databaser

Databaserna innehåller officiell statistik för Åland enligt ämnesområde. Även statistiska uppgifter som inte tidigare publicerats finns med i databaserna. Statistiken är uppgjord i PC-Axis, som är ett tabellhanteringsprogram med möjlighet att själv plocka de variabler man vill ha i sin tabell. PC-Axis kan laddas ner från svenska Statistiska centralbyråns hemsida där också närmare information och villkor finns.

Arbetsmarknad

Befolkning

Boende

Byggande

Företag

Handel

Inkomster och skatter

Konsumentprisindex

Kultur

Löner

Miljö och energi

Nationalräkenskaper

Offentlig ekonomi

Sjöfart

Socialväsende

Transport och kommunikationer

Turism

Utbildning

Val