Kvinnor och Män

Här hittar du fakta om kvinnor och män i det åländska samhället. Uppgifterna som belyser skillnader och likheter mellan könen finns dels i publikationen På tal om jämställdhet Åland 2012 och dels i tabeller och databaser. Sedan 2012 publicerar ÅSUB en bilaga i landskapsbudgeten som tar upp kvinnors och mäns situation inom olika områden. Dessutom finns en länk till ÅSUBs utredning om kvinnors företagande.

 

Kvinnors och mäns villkor i dagens demografiska förändringar (Publiceras som bilaga till landskapsbudgeten 2016)

Kvinnor och män i livets olika skeden (Publiceras som bilaga till landskapsbudgeten 2015)

Kvinnors och mäns livsvillkor och hälsa (Publiceras som bilaga till landskapsbudgeten 2014)

Kvinnors och mäns val och villkor i samhälle och arbetsliv (Publiceras som bilaga till landskapsbudgeten 2013)

Skillnader i kvinnors och mäns ekonomiska situation (Publiceras som bilaga till landskapsbudgeten 2012)

Dödsorsaker på Åland 1969-2014 (webbpublicering)

Befolkning efter kön och ålder (femårsgrupper) 31.12.2015 (excel)

Befolkning efter kön och ålder (ettårsgrupper) 31.12.2015 (excel)

Befolkning efter kön, födelseort och språk 1920-2014 (excel)

Förväntad medellivslängd 1966-2014 (excel)

Arbetslöshet efter kön 2001-2013, procent (excel)

Fysiska personers inkomster, tillgångar och beskattning efter kön 2011 (excel)

Genomsnittlig ordinarie månadslön för heltidsanställd operativ personal i privata sektorn oktober 2012 (excel)

Genomsnittlig ordinarie månadslön för heltidsanställd personal i privata sektorn oktober 2012 (excel)

Elever i grundskolan hösten 2015 (excel)

Lagtingsvalet 18.10.2015. Godkända röster enligt politisk gruppering samt mandatfördelningen enligt kön i lagtinget (excel)

Befolkningsdatabaser (PC-Axis)

Sysselsatt arbetskraft 31.12.1998-2007 efter år, kommun, bransch (NI2002), kön och åldersgrupp (PC-Axis)

Sysselsatt arbetskraft 31.12.2007-2011 efter år, kommun, bransch  (NI2008), kön och åldersgrupp (PC-Axis)

Arbetslösa och relativa arbetslöshetstal 1998-2013 efter år, arbetslösa, antal och kön (PC-Axis)

Kvinnors företagande på Åland. En samhällsekonomisk resurs med tillväxtpotential (pdf)

Examensarbete baserat på ÅSUBs projekt om kvinnors företagande (pdf)